zbfsop.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


Obniżanie emerytur przyznanych funkcjonariuszom na podstawie ustawy z 1959 r.

Skierowałem do Sądu Najwyższego - mimo szyderstw jakie zgłaszał niedawno jeden z redaktorów gazety, której oczywiście nie czytuję - skargę kasacyjną, zaskarżając prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r., sygn. akt. III AUa 321/13, wydany w sprawie

Więcej…
 

Sygn. akt III AUa XXXX/13

Sygn. akt III AUa XXXX/13

 

U Z A S A D N I E N I E

Surfer, w dniu 31 maja 2012r., za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych od decyzji organu emerytalnego z dnia 16 maja 2012r., dotyczącej odmowy wypłaty ustawowych odsetek od kwoty 10 154,11 zł, naliczonej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2012r., sygn. akt III AUa 1128/10.

Więcej…
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uwzględnia skutki ustawy "dezubekizacyjnej"

W dniach 9 - 11 kwietnia b.r. odbyła się w Sejmie RP VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55 rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.

Więcej…
 

Wyrok SO w sprawie służby w WSO Legionowo

Sygn. akt IIIU 750/12

(...) wysokość świadczenia emerytalnego J. D. za okres od 15 stycznia 1986r. do 31 marca 1990r. liczony jest przy uwzględnieniu wskaźnika na poziomie 2,6% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby. (...)

{ tutaj źródło }

 

 

SK 29/12 17 grudnia 2013 r.

Sygnatura: SK 29/12
Termin: 17 grudnia 2013 roku, godz. 9:00
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Z.B.

Więcej…
 

Wielki Przyjaciel

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że po ciężkiej chorobie, w dniu 24 czerwca 2014, roku zmarł nasz przyjaciel, ppłk UOP w stanie spoczynku, Jerzy Kamieniak.

Więcej…
 

Pytanie prejudycjalne w TS UE w Luksemburgu

W dniu 20 stycznia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przyjął do rozpatrzenia (C-28/14) w trybie art.267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

Więcej…
 

ASW w sądzie apelacyjnym

Sygn. akt III AUa 133/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2013r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

( ... )

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2013 r. w B.

sprawy z odwołania D. O.

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w W. o wysokość emerytury policyjnej

na skutek apelacji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSW w W.

od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2012 r. sygn. akt III U 478/12

oddala apelację.

Więcej…
 

Prośba

Koleżanki i Koledzy

Prosimy osoby dotknięte przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku, które są członkami lub sympatykami naszego Związku, aby kontaktowały się z nami bezzwłocznie na adres mailowy     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1/ bezpośrednio po wyroku Sądu Apelacyjnego w związku z odwołaniem od decyzji ZER MSW zmniejszającej emeryturę, w którym Sąd Apelacyjny stwierdza, że skarga kasacyjna nie przysługuje

2/ bezpośrednio po wyroku/decyzji Sadu Najwyższego o oddaleniu skargi kasacyjnej bądź utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Apelacyjnego.

O kontakt prosimy także osoby, które w chwili obecnej, stosownie do swojej sytuacji, oczekują na mające wkrótce zapaść orzeczenia Sadu Apelacyjnego bądź Sądu Najwyższego, kończące drogi postępowań sądowych w ich sprawach.

W kierowanych do nas mailach prosimy zawrzeć dane umożliwiaiące kontakt zwrotny - także telefoniczny.

Prezes Zarządu Głównego ZBFSOP
Maciej Niepsuj.

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 8