ZBF SOP

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Informacje


Stosowanie art. 15 ust.1 pkt 1 ze względu na art.15b ust. 2 ustawy o emeryturach

Andrzej Ring
Radca prawny

"Odpowiednie" stosowanie przepisu art. 15 ust.1 pkt 1 ze względu na art.15b ust. 2 ustawy o emeryturach policyjnych a niektóre prawa podstawowe świadczeniobiorców, w tym  prawo do świadczeń i prawo do ochrony

Referat wygłoszony w 2015 r. na piętnastym panelu "Ochrona praw człowieka w sferze działania Policji, Służb Penitencjarnych i Służb Specjalnych" której przewodniczył Prof. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski), w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:  "Systemy Ochrony Praw Człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2015 r. przez  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pod patronatem Przewodniczącego Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (Chairperson of U.N. Human Rights Council), J.E. Joachim Rücker.

Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Międzynarodowe standarty ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni i dr Kamila Spryszaka  (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2016).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autora oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Read more...
 

KLIMONTÓW - Ośrodek Nauczania Języków Obcych

W dniu 29 grudnia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w wyroku sygn. akt. III AUa 398/14, w sprawie Alicja G. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW orzekł, iż okres nauki w Ośrodku Nauczania Języków Obcych w Klimontowie, winien być, przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej, liczony po 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby, jak stanowi art.15b ust.1 pkt 2 ustawy zaopatrzeniowej.

Read more...
 

Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
WPiA UWM Olsztyn

dr Marcin Dąbrowski
WPiA UWM Olsztyn

"Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa"

Referat wygłoszony w trakcie trzeciej sesji plenarnej "Problemy efektywności ochrony praw człowieka" w ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Europejski i amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2014 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2015).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autorów oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Read more...
 

Obniżanie emerytur przyznanych funkcjonariuszom na podstawie ustawy z 1959 r.

Skierowałem do Sądu Najwyższego - mimo szyderstw jakie zgłaszał niedawno jeden z redaktorów gazety, której oczywiście nie czytuję - skargę kasacyjną, zaskarżając prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r., sygn. akt. III AUa 321/13, wydany w sprawie

Read more...
 

Wielki Przyjaciel

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że po ciężkiej chorobie, w dniu 24 czerwca 2014, roku zmarł nasz przyjaciel, ppłk UOP w stanie spoczynku, Jerzy Kamieniak.

Read more...
 

"MOST" - 1990/2015

Z okazji 25-lecia rozpoczęcia Operacji "MOST", w dniu 18 czerwca 2015 r., w warszawskim hotelu Hotel Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, której organizatorami byli: Organizacja Byłych Oficerów Wywiadu, Associated Former Intelligence Officers in Izrael oraz Helping Hand Coalition Global Forum.

Read more...
 

Pożegnianie ...

7 lutego 2015 r. zmarł płk w st. spoczynku HENRYK PILARSKI, kolega i przyjaciel, człowiek szlachetnych zasad, oficer kontrwywiadu, gorący patriota, nauczyciel. Człowiek prawy - wrażliwy na niesprawiedliwości, niedorzeczności i niegodziwości ocen naszej przeszłości.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 17 lutego o godz.11.00 w Domu Pogrzebowym cmentarza na Powązkach w Warszawie.

Żonie i córce zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

Sygn. akt III AUa XXXX/13

Sygn. akt III AUa XXXX/13

 

U Z A S A D N I E N I E

Surfer, w dniu 31 maja 2012r., za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych od decyzji organu emerytalnego z dnia 16 maja 2012r., dotyczącej odmowy wypłaty ustawowych odsetek od kwoty 10 154,11 zł, naliczonej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2012r., sygn. akt III AUa 1128/10.

Read more...
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uwzględnia skutki ustawy "dezubekizacyjnej"

W dniach 9 - 11 kwietnia b.r. odbyła się w Sejmie RP VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55 rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.

Read more...
 
More Articles...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 9