Aktualnośći

Apel Prezydenta FSSM

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazywania spraw dotyczących „ustawy represyjnej” do Sądów Okręgowych na terenie kraju uprzejmie proszę o:

– ustalenie na kiedy wyznaczone są w najbliższym okresie czasu (luty, marzec, kwiecień) wokandy w tych sprawach.

– proszę równocześnie o dotarcie do osób represjonowanych, których te sprawy dotyczą.

Informacje te będą pomocne przy wsparciu prawnym dla osób represjonowanych. Przypominam, że dla kilkudziesięciu (pierwszych spraw) wsparcie obiecał Rzecznik Praw Obywatelskich (jesteśmy z A.Bodnarem na bieżąco w kontakcie);

– wsparcie w pierwszych sprawach obiecała również Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Jednocześnie proszę zweryfikować czy w.wym. sprawy prowadzone są do „ustawy represyjnej” z 2009 r. czy 2016 r., gdyż w kilku przypadkach „optymizm wyrażony pozytywnym wyrokiem” dotyczył rozpoznania sprawy obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych przez ustawę z 2009 r.

Informacje proszę przekazywać bezpośrednio na adres: sekretaria@fssm.pl, zespol.prawny@fssm.pl.

 

Z poważaniem,

Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM RP

Strona ZBFSOP w skrócie