Aktualnośći

List Pana Ministra Andrzeja Milczanowskiego z okazji XX lecia ZBFSOP

Szczecin, 7 października 2019 r.

 

 

Członkowie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Składam Wam serdeczne gratulacje i życzenia z okazji XX rocznicy powołania Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Wielce żałuję, że ze względów zdrowotnych nie mogę obecnie spotkać się z Państwem. Jest dla mnie wielkim zaszczytem i honorem fakt wspólnej służby z wieloma z Was w Urzędzie Ochrony Państwa, a później w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jak również odznaczenie mnie w ubiegłym roku Honorowym Członkostwem Waszego Związku. Od szeregu lat mam świadomość wielkiej krzywdy wyrządzonej Wam przez władze państwa polskiego. Odebranie wielu tysiącom funkcjonariuszy oraz członkom ich rodzin należnych emerytur i rent jest wyrazem bezprawia i samowoli rządzących.

 

List ten piszę 9 października 2019 r. Niezależnie od wyników wyborów parlamentarnych musimy z pełną konsekwencją walczyć o odzyskanie należnych Wam uprawnień emerytalnych i rentowych zarówno przed władzami państwowymi jak też przed sądami polskimi oraz organami sądownictwa międzynarodowego.

 

Byłem, jestem i pozostanę z Wami do końca.

Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam.

 

 

Andrzej Milczanowski

 

Strona ZBFSOP w skrócie