Aktualnośći

Odpowiedź posła Krzysztofa Gawkowskiego na list Prezesa FSSM

Członkowie Federacji

Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Szanowni Państwo

Władze Koalicyjnego Klubu Lewicy natychmiast zareagowały na list
protestacyjny Federacji z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wypowiedzi
posłanki Anny Marii Żukowskiej dla TVP INFO.

W dniu dzisiejszym adres Federacji wpłynęło pismo przewodniczącego
Klubu posła Krzysztofa Gawkowskiego ( załączeniu)

Ok. godz. 14:00 zadzwonił do mnie Krzysztof Gawkowski i poinformował,
że nakazał Annie Marii Żukowskiej skontaktowanie się ze mną i
przeproszenie za swą wypowiedź. Zaproponował spotkanie.

Przed telefonem Gawkowskiego zadzwoniła A.M. Żukowska i wyraziła
chęć odbycia spotkania w sprawie ustawy represyjnej.

W obu przypadkach odpowiedziałem, że do spotkań może dojść w
przyszłym tygodniu. Termin zaproponuję w najbliższy piątek.

Z naszej strony chęć udziału  w spotkaniu z posłanką wyraził
Wiesław Baraniewicz, do niedawna szef Zespołu Prawnego Federacji.

O wynikach rozmów będę informował.

Informuję ponadto, że odebrałem kilkanaście telefonów,
świadczących o żywym zainteresowaniu się tą sprawą. Dlatego
pozwalam sobie zasugerować rozważenie możliwości umieszczenia na
stronach internetowych członków FSSM pisma Federacji oraz odpowiedzi
posła Gawkowskiego.  Sądzę, że nasi członkowie zasługują na
szybką i wiarygodną informację.

Z poważaniem

Przewodniczący Federacji

Henryk Budzyński

Wejdź w poniższy link

Odpowiedź posła Gawkowskiego-1

Strona ZBFSOP w skrócie