Aktualnośći

Spotkanie członków ZBFSOP

W dniu 25 listopada 2022 r. obyło się spotkanie  członków naszego Związku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście.

Nasz przyjaciel, poseł Andrzej Rozenek, podzielił się informacjami na temat bieżącej sytuacji politycznej, a Zdzisław Czarnecki mówił o przyszłości organizacji zrzeszających byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Została również omówiona aktualna sytuacja prawna. Zebrani zostali poinformowani o podpisaniu umowy z Kancelarią  adwokata Jarosława Koneckiego na przygotowanie i wniesienie skargi kasacyjnej od negatywnych wyroków sądów apelacyjnych i wynegocjowanie preferencyjnych  warunków finansowych dla Członków Naszego Związku.  Zwrócono uwagę na możliwość występowania z wnioskami o trzyosobowe składy sędziowskie w sądach apelacyjnych. Poruszono sprawę stosowania przez ZER przelicznika 0,7% do 1990 roku w decyzjach wydawanych przez organ po wygranym procesie. Omówiono także kwestię pobierania wyższego podatku przy zwrocie skumulowanych świadczeń.

Zarząd Naszego Związku postanowił uhonorować osoby, które były najbardziej aktywne i zaangażowane w jego działalność.

Uchwałą Zarządu „Złotą Odznakę Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa”  przyznano:

– za wkład w działalność Związku – gen. Henrykowi Jasikowi i gen. Andrzejowi Kapkowskiemu;

za pomoc prawną i opracowanie wzorów pism procesowych trzem członkom Komisji Prawnej FSSM;

za obronę praw emerytów mundurowych oraz organizowanie i udział w protestach przed sądami w Warszawie uhonorowano troje członków Naszego Związku.

 

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Wzięło w nim udział ponad 60 osób.

 

Strona ZBFSOP w skrócie