Aktualnośći

Uroczysta kolacja z okazji XX-lecia ZBFSOP

W dniu 18 października 2019 r. odbyła się uroczysta kolacja z okazji XX-lecia Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. pan poseł Andrzej Rozenek, pan Henryk Brudzyński, reprezentujący Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, pan Adam Rapacki, pan Krzysztof Bondaryk oraz członkowie naszego Związku, w tym m.in. pan Henryk Jasik, pan Andrzej Kapkowski i pan Maciej Niepsuj. W kolacji uczestniczyło ponad 60 osób.

W części oficjalnej pani Monika Kazula, Prezeska Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa odczytała list pana Ministra Andrzeja Milczanowskiego skierowany do represjonowanych funkcjonariuszy z okazji XX-lecia naszego Związku. Wręczyła także przyznane z tej okazji medale XX-lecia ZBFSOP:

za wybitne zasługi w obronie praw emerytów mundurowych:

 1. panu Andrzejowi Milczanowskiemu
 2. panu Henrykowi Majewskiemu
 3. panu Andrzejowi Rozenekowi
 4. Januszowi Zemke
 5. panu Henrykowi Jasikowi
 6. panu Markowi Dukaczewskiemu
 7. panu Adamowi Rapackiemu
 8. panu Krzysztofowi Bondarykowi
 9. panu Zdzisławowi Czarneckiemu
 10. panu Henrykowi Budzyńskiemu

za wielki wkład w utworzenie i działalność:

 1. panu Andrzejowi Kapkowskiemu
 2. Maciejowi Niepsujowi
 3. Zdzisławowi Skorży
 4. Waldemarowi Mroziewiczowi
 5. Kazimierzowi Stefańskiemu
 6. Włodzimierzowi Orłowskiemu
 7. Grzegorzowi Olszewskiemu
 8. Tadeuszowi Wittuli
 9. Jerzemu Gałęzi

za wielki wkład w działalność:

 1. panu Piotrowi Strużewskiemu
 2. panu Nikodemowi Przesmyckiemu
 3. panu Januszowi Okoniowi
 4. pani Elżbiecie Wiśniewskiej
 5. panu Stanisławowi Desce
 6. panu Tomaszowi Traczykowi
 7. panu Andrzejowi Cwojdzińskiemu.

Podziękowania za przyznane medale przekazali m.in. pan Henryk Brudzyński, pan Meciej Niepsuj oraz pan Andrzej Rozenek, który zapowiedział kontynuowanie swojego zaangażowania w walkę o przywrócenie represjonowanym należnych praw.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji w jakiej znajdują się represjonowani spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Członkowie Związku mieli okazję podzielić się z zaproszonymi swoimi ocenami na temat bieżącej sytuacji i swoich oczekiwań na przyszłość.

 

 

 

 

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie