Aktualnośći

Uzupełnienie wcześniejszych informacji

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH:

 

  1. TRZYOSOBOWEGO SKŁADU SĄDU
  2. WYŁĄCZENIA SĘDZIEGO

 

Po opublikowaniu informacji o proponowanych przez zarząd ZBF SOP sposobach postępowania, gdy istnieje konieczność zwrócenia się do Sądu Apelacyjnego z którymś z powyższych wniosków uzyskaliśmy informacje, że:

 

Ad.1 Sąd Apelacyjny przychyla się do wniosku o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego kwestii prawidłowości składu jednoosobowego, natomiast konsekwentnie odrzuca prośby o sformowanie składu trzyosobowego.

 

Ad.2 Warszawski Sąd Apelacyjny w przypadku, gdy sprawa została przydzielona do referatu sędzi delegowanej do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  z Wydziału Karnego tego sądu ,pozytywnie rozpoznaje wnioski o jego zmianę.

W związku z powyższym osobom zainteresowanym rekomendujemy  skorzystanie z nowego wzoru wniosku – zamieszczamy go w załączeniu.

 

 

Uwaga!

Mamy wyłącznie informacje ustne o  pozytywnym rozpoznawaniu wniosków o zmianę sędziego referenta , w związku z czym proponujemy jako pierwszy skierować do Sądu Apelacyjnego taki wniosek, a ewentualnie po jego nieuwzględnieniu wnieść o wyłączenie sędziego.

 

W nawiązaniu do powyższej uwagi prosimy wszystkie osoby korzystające z naszych porad o telefoniczne lub e-mailowe zgłaszanie informacji o wszelkich sytuacjach odbiegających od spodziewanych wzorców postępowania przed sądami i w kontaktach z ZER MSW. Prosimy też o dzielenie się z nami dokumentami potwierdzającymi te wiadomości.

 

Strona ZBFSOP w skrócie