Aktualnośći

WNIOSEK O ZMIANĘ SĘDZIEGO REFERENTA – Wzór

Warszawa, dnia ……… 2023 r.

 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ul. Inflancka 5 C bud D

00-189 Warszawa

Odwołujący :…………………………..

Adres…………………………..

00-000……………………..

Pozwany: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

  1. Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

sygn. akt ………………..

 

WNIOSEK O ZMIANĘ SĘDZIEGO REFERENTA

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zmianę sędziego wylosowanego jako sędzia referent do mojej sprawy, albowiem SSA Ewa Gregajtys/ Ewa Leszczyńska – Furtak/Marzena Piekarska Drążek (wymienić właściwą) odmawia orzekania.

Prośbę opieram na tym, iż ww. sędzia została bez swojej zgody oddelegowana z II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Wydziału III Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W kwestii odmowy podjęcia orzekania ma zabezpieczenie ETPCz.   Oczywistym jest, że mojej sprawy, do czasu rozstrzygnięcia przez  Trybunał w Strasburgu sprawy przeniesienia nie podejmie.  Od złożenia przeze mnie pozwu (2017 rok) do dnia dzisiejszego minęło ponad 5 lat, co już dziś ,w pełni wypełnia znamiona przewlekłości postępowania.  Przesłanka ta spowoduje jedynie dalsze jego wydłużenie.

 

…………………………………………………..

podpis

Strona ZBFSOP w skrócie