STRONA GŁÓWNA

EMERYCI I RENCIŚCI  -  KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY

         Zbliża się czas wyborów do samorządów. Musimy w nich aktywnie uczestniczyć, aby nie dopuścić do zawłaszczenia wszystkich struktur państwa przez tych, którzy podeptali nasze prawa i godność.

Wielu z nas żyje dzisiaj na krawędzi wegetacji i nierzadko w ubóstwie. Wielu dotkliwie odczuwa skutki długoletniej służby PAŃSTWU, zmagając się z przewlekłymi chorobami. Ci, którzy szczęśliwie mają oparcie w rodzinie jakoś dają radę, dla pozostałych wyzwaniem jest codzienna walka o przetrwanie.

Nie możemy poddać się temu zamierzonemu procederowi fizycznego i psychicznego nękania, zepchnięcia nas do pogardliwie określanego, przez rządzących, drugiego sortu obywateli. Nie musimy godzić się na pełnienie roli „chłopców do bicia” przez propagandę  tzw. „dobrej zmiany”. Stańmy w szeregu tysięcy obywateli aktywnie sprzeciwiających się łamaniu prawa, ignorowania zapisów Konstytucji, niszczeniu demokracji. Kluczowym elementem w tej konfrontacji jest kartka wyborcza. Nie lekceważmy tego obywatelskiego aktu demokracji. Pójdźmy gremialnie do wyborów, mobilizujmy do uczestnictwa w nich rodziny, przyjaciół i znajomych. Wspierajmy wszystkich tych, dla których prawo jest wartością a nie sloganem, a sprawiedliwość oznacza praworządność. Zadbajmy o przyszłość swoją, młodszych pokoleń i przede wszystkim  Ojczyzny.

TRZEBA PORZUCIĆ FAŁSZYWĄ TEZĘ : Nie mam na kogo głosować”. Bowiem w ten sposób pozbawiasz się prawa wyboru i REZYGNUJESZ Z SZANSY NA ZMIANY, KTÓRYCH OCZEKUJESZ ! 

Zgłaszajmy się do Komisji Wyborczych, zwłaszcza w celu pełnienia funkcji mężów zaufania – skoro dzisiaj istnieją obawy o fałszowanie wyborów.

Uczyńmy wszystko co możliwe, aby w nadchodzących wyborach ZWYCIĘŻYŁY OSOBY GWARANTUJĄCE W POLITYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI UCZCIWOŚĆ I PRAWORZĄDNOŚĆ !

Zarząd Główny ZBF SOP

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P E L                                                                                                                                

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Koleżanki i Koledzy,                                                                                                       

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych !

Zbliża się termin wyborów samorządowych. Kalendarz wyborczy został ustalony tak, aby maksymalnie skrócić kampanię wyborczą oraz utrudnić jej organizację i prowadzenie przez organizacje pozarządowe. Przepisy kodeksu wyborczego forują partie polityczne, kosztem stowarzyszeń. Sytuacja ta wymaga szczególnej mobilizacji i sprawnego działania wszystkich stowarzyszeń – członków Federacji. Każde stowarzyszenie wchodzące w skład Federacji powinno aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą. Nasza aktywność powinna koncentrować się na zgłaszaniu: kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, kandydatów na radnych, mężów zaufania, a  w  przypadku spełnienia wymogów ustawowych społecznych obserwatorów wyborów.

Koleżanki i Koledzy,

Nawiązujcie  współpracę z komitetami wyborczymi, które zamierzacie wspierać. Zaproponujcie wspólnych kandydatów służb mundurowych na listy wyborcze  i ustalcie z  nimi zasady ich umieszczania na listach.Do wyborów zostało naprawdę niewiele czasu. Przejrzyjcie Wasze statuty. Zbierzcie chętnych na mężów zaufania oraz do obserwacji wyborów. Zaproście swoich członków, sympatyków, do włączania się w wybory. Zorganizujcie ich szkolenie. Skorzystajcie z pomocy komisarzy wyborczych. Ich nazwiska, rejony odpowiedzialności oraz dane adresowe znajdziecie na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Przygotujcie dla swych przedstawicieli odpowiednie pełnomocnictwa i zaświadczenia.

Mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów trzeba naprawdę dużo. Powinni być oni obecni w każdej komisji wyborczej. Aby to zapewnić zorganizujcie współdziałanie wszystkich stowarzyszeń służb mundurowych działających na Waszym terenie. Skorzystajmy z naszych uprawnień. Aktywnie włączmy się w przebieg wyborów. Pokażmy decydentom politycznym, że sprawy samorządu leżą nam na sercu, że nie jest nam wszystko jedno.

Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

ŚP. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI - do swoich następców.

Pierwszy Szef Urzędu Ochrony Państwa i Minister Spraw Wewnętrznych Niepodległej Polski.           

 ........ Czego należy się wystrzegać, przeprowadzając rewolucję po polsku? Przede wszystkim odwetu, takiej ludzkiej zwyczajnej zemsty. Bo odwet i zemsta nie tyle godzi w tych, na których chcemy się zemścić, ile w nas. Po prostu nas zżera. Nie należy wyżywać się na ludziach, chyba że są przestępcami. Ale to jest już inna sprawa i inna procedura. Przestępcy powinni być po prostu sądzeni. Rewolucja w strukturach służb to przede wszystkim stawianie nowych celów, podejmowanie nowych metod działania, wdrożenie innego sposobu reagowania. Ludziom, którzy nie są przestępcami, nawet jeśli wychowano ich i ukształtowano w innej rzeczywistości politycznej należało - jestem o tym głęboko przekonany - dać szansę. Pokazać, że mają jedyną w życiu szansę wykonywania swojego zawodu w sposób uczciwy i profesjonalny.

Jeśli będą służyć niepodległej, demokratycznej Rzeczpospolitej - Rzeczpospolita będzie im wdzięczna.

Stąd do żywego dotykają mnie zawsze, szczególnie podejmowane po latach, wszelkie próby bezsensownego odwetu i karania ludzi za to, że służyli Trzeciej Rzeczpospolitej.

Takie pomysły ostatnio się rodziły i nie daj Bóg, żeby słowo dane kiedyś w imieniu Państwa, miało okazać się słowem nic nie znaczącym. Jest rzeczą istotną, aby pamiętać, że wszystko jest oparte na ludziach i że pomiatanie ludźmi jest najgorszą rzeczą, jaka może się komukolwiek przydarzyć.

..........I przede wszystkim, należy wyrywać służby - i to chyba na wstępnym etapie nam się udało, bo później, jak wiadomo, było różnie -z objęć polityki i ideologii. Służby specjalne nie mogą służyć żadnej ideologii czy partii politycznej. Służby powinny służyć Państwu i tylko Państwu. Szef nie może być człowiekiem polityki. Powinien być piorunochronem, osłaniać służby swoją osobą przed naporem politycznych zawieruch i awantur. Apolityczność służb to w konsekwencji ich ciągłość, stabilność. Rewolucje są czasami w historii niezbędne. Taką rewolucję 20 lat temu musieliśmy przeprowadzić.

Ale najgorsze, co służbom może się przydarzyć, to rewolucja permanentna. Rewolucja, która nieprzerwanie burzy coś, co inni zbudowali, niszcząc przez to ciągłość i spokój niezbędny w pracy funkcjonariuszy.

Oby polskie służby specjalne nigdy z podobnymi problemami nie musiały się już mierzyć.

 

źródło: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 20-lecie UOP/ABW . Wydanie Specjalne 2010 r.

 

Szczęść Boże!

Jego Eminencja

Ks. Kardynał

Kazimierz NYCZ

 

Drogi Księże Kardynale,

            Zwracam się z uprzejmą prośbą o odprawienie Mszy św. w intencji:

 "Zmarłych emerytów i rencistów mundurowych, którym obniżono świadczenia za służbę na rzecz państwa totalitarnego."

            Pisząc to kieruję się troską o dusze tych zmarłych ludzi bez wnikania w ich życiorysy i okoliczności śmierci pozostawiając to osądowi Bożemu. Do chwili obecnej z powodu Ustawy  Emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmarło 45 osób /zawały serca, udary, samobójstwa/. Nie poradzili sobie z niesprawiedliwością, jaka ich spotkała, gdyż zaliczono ich do tych, którzy służyli na rzecz państwa totalitarnego oraz obniżono im w sposób drastyczny nabyte wcześniej świadczenia pozbawiając warunków do godziwego życia na starość.

            Jest to wielka tragedia dla nas wszystkich. Wierzę, że w tak ważnej sprawie moja prośba znajdzie zrozumienie i przyniesie ulgę w ich cierpieniu czyśćcowym. Proszę uprzejmie o odprawienie Mszy św. i poinformowanie o terminie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Za dobre serce i przychylność w tym względzie - Bóg zapłać!

Niech Pan Bóg będzie błogosławiony i Najświętsza Maryja Panna!

Z wyrazami szacunku wraz z modlitwą!

mjr Straży Granicznej RP Jerzy Misiewicz

/emeryt z Polanicy Zdroju/

 

"Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że Ksiądz Kardynał dziękuje za e-maila z dnia 24 lipca br. z treścią którego wnikliwie się zapoznał. Jednocześnie informuję, że Msza święta zgodnie z przedstawioną przez Pana intencją zostanie odprawiona 2 sierpnia br. w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich.  Z poważaniem s. Krystyna. Sekretariat Arcybiskupa Warszawskiego."

 

Biskup Polowy WP

Józef Guzdek 

Szanowny Panie Majorze,

Mszę św. zgodnie z Pana intencją odprawiłem w sobotę 4 sierpnia 2018 roku.

Szczęść Boże.

+ J. Guzdek

 

Na prośbę Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czai pragnę Pana poinformować, że Msza św. w intencjach wskazanych przez Pana w e-mailu z dnia 27 lipca br. zostanie przez niego odprawiona w dniu 10 sierpnia br.

Łączę wyrazy szacunku

s.M. Anita Hoffman

Sekretariat Biskupa Opolskiego

 

Uprzejmie informuję, że Msza św. została odprawiona w dniu dzisiejszym, tj.  29 sierpnia.

Z wyrazami szacunku

ks. Marcin Papuziński

Wicekanclerz Kurii

___________________________

KURIA DIECEZJALNA w KALISZU

ul. Widok 80-82

62-800 Kalisz

tel. 62 766 78 55; fax 62 757 15 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczęść Boże,
 
W odpowiedzi na prośbę skierowaną do Biskupa Legnickiego, pragnę poinformować, że Ksiądz Biskup będzie celebrował Eucharystię w tej intencji we wtorek 4 września w kaplicy Domu Biskupiego.
 
Z Bogiem
ks. Łukasz Misiak, sekretarz Biskupa Legnickiego
 

Z Kurii w Szczecinie:

Szczęść Boże!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pragnę poinformować Szanownego Pana, że Ksiądz Arcybiskup zapoznał się z treścią nadesłanego e-maila i przedstawioną w nim prośbą.                                                                                                                                                         W odpowiedzi  informuję, że Mszę św. we wskazanej intencji odprawi: 10 września br.                                                                                                                                             

Z wyrazami szacunku – ks. Julian

 

Od Ks. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.

W kwestii odprawienia Mszy św. w intencji zmarłych emerytów i rencistów mundurowych:

Tak, prośba została spełniona.

Pozdrawiam.

Bp Tadeusz Pikus

 

Szczęść Boże

Szanowny Panie dziękuję za korespondencję e-mail z dn. 15 września br. (...)

Poinformowałem Księdza Biskupa Henryka Tomasika o Pana prośbie. Ksiądz Biskup podjął następującą decyzję:

W najbliższym czasie jeden z kapłanów diecezji radomskiej będzie sprawował dwie Msze święte:

pierwsza Msza święta: "za skrzywdzonych i zamordowanych przez aparat bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1989";

druga wg wskazanej przez Pana intencji: "za zmarłych emerytów i rencistów mundurowych, którym obniżono świadczenia za służbę na rzecz państwa totalitarnego" (...).

z wyrazami szacunku

Tomasz Herc, Sekretarz Biskupa Radomskiego

APEL PREZYDENTA FSSM RP DO POLICJANTÓW

FSSM RP i organizacje w niej zrzeszone starają się tonować pojawiające się na wielu forach dyskusyjnych negatywne komentarze na temat działań policjantów zabezpieczających różnego rodzaju manifestacje, zarówno pro, jak i antyrządowe. Doskonale rozumiemy, co to rozkaz. Ale coraz częstsze przypadki nadgorliwego jego wykonywania przez niektórych interweniujących, wytrącają nam argumenty z rąk. Wiemy, że coraz brutalniejsze interwencje policji wobec przeciwników obecnego obozu władzy i jednocześnie pobłażliwość wobec skrajnie faszystowsko-nacjonalistycznych wybryków grup go popierających, są przez ten obóz w pełni akceptowane, a być może nawet inspirowane.

Koledzy Policjanci! Cytując "klasyka" - "NIe idzcie tą drogą". Pamiętajcie o losie swoich starszych kolegów, dziś represjonowanych za swą służbę Polsce.

 Historia kołem się toczy!

 

 

Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych.

Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii. I, że policjanci, podobnie jak inni obywatele są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.

Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji.

Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa.

Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie.

Sygnatariusze Apelu

PODPISZ I TY - TUTAJ