Kontakt

Adres ZBFSOP

ul. Krochmalna 32
lokal 35
00-864 Warszawa
KRS: 0000213816
REGON: 016133639
NIP: 5213599319
dyżury

Od 6 października 2022 r. Zarząd ZBFSOP wznawia dyżury w nowej siedzibie przy ul. Pięknej 31/37 lok. 100 /siedziba Federacji/

Dyżury będą odbywać się w czwartki w godz. 17-19

telefon nr 790 567 889

Adres do korespondencji
z Zarządem Głównym ZBF SOP

ZARZĄD ZBFSOP
zarzad@zbfsop.pl
   
ZARZĄD ZBFSOP
Krochmalną 32 a m 41
00-864
Adres Redakcji www.zbfsop.pl redakcja@zbfsop.pl
Podstawowe konto bankowe ZBFSOP
gromadzące składki członkowskie
i darowizny sponsorów z przeznaczeniem
na działalność statutową
BNP Parisbas: 24 2030 0045 1110 0000 0031 5020
bezwzględnie należy podawać:
województwo, imię nazwisko, kontakt (adres, telefon, mail)
oraz cel wpłaty
1. Składka członkowska rocznie: 50.00 (PLN)
2. Wpisowe: 50.00 (PLN)
DAROWIZNY
Subkonto ZBFSOP gromadzące darowizny
na koszty obsługi prawnej działań ZBFSOP
podejmowanych w związku z ustawami
Sejmu RP zmniejszającymi emerytury,
renty i renty rodzinne byłym funkcjonariuszom
organów bezpieczeństwa państwa
BNP Parisbas: 42 2030 0045 1110 0000 0181 3540
W sprawach zapomóg można się zwracać do
Komisji Socjalnej przy Biurze Kadr ABW
socjalna@abw.gov.pl

Strona ZBFSOP w skrócie