Ustawy represyjne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uwzględnia skutki ustawy „dezubekizacyjnej”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uwzględnia skutki ustawy „dezubekizacyjnej”

Opublikowano: 01 maj 2014

W dniach 9 – 11 kwietnia b.r. odbyła się w Sejmie RP VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55 rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przedstawiciele Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa uczestniczyli w tej Konferencji podejmując wymianę zdań w panelach dyskusyjnych z referentami takich tematów jak :

  • Europejski Trybunał Praw Człowieka jako gwarant rzetelnego procesu a praktyka polskiego wymiaru sprawiedliwości;

  • Ochrona praw człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;

  • Zasady przyzwoitej legislacji jako gwarancja ochrony praw człowieka.

Natomiast w jednej z sesji plenarnych Konferencji, której przewodniczył prof. Marek Mazurkiewicz (wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) wystąpił prof. dr hab. Stanisław Pikulski (dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim) z referatem „Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa”.

Odnosząc treści wystąpień w panelach dyskusyjnych do rzeczywistości związanej z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. mianującą nas przez ustawodawcę zbrodniarzami, widać wyraźnie, że w przyjęciu tej ustawy pominięto wszystkie zasady przyzwoitej legislacji. Zatem jej funkcjonowanie oparte jest tylko na politycznym chciejstwie większości parlamentarnej (powodowanym chęcią zemsty), a nie na zasadach i przepisach prawa. W podsumowaniu Konferencji prof. Marek Mazurkiewicz i prof. Jerzy Jaskiernia, między innymi, zaakcentowali pogwałcenie podstawowych praw człowieka przez tę ustawę, a także podobnie jak prof. Pikulski stwierdzili, że w naszym przypadku emerytura nie jest żadnym przywilejem a należnym za służbę państwu świadczeniem pieniężnym przyznanym przez ustawę Sejmu RP z dnia 18 lutego 1994 r. (sic.!!!) Ilustracją problemu jest referat SSO Marka Przysuchy „Związanie sędziego prawem niegodziwym – formuła Gustawa Radbrucha w praktyce polskich sądów”, wygłoszony na ubiegłorocznej V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, a teraz opublikowany w wydaniu książkowym dokumentującym tę Konferencję. Zachęcamy do uważnego przeczytania tego referatu, który poniżej przedstawiamy.

Przypominamy, że w sprawach zapomóg należy się zwracać w formie pisemnej do Komisji Socjalnej ABW – adres mailowy: komisjasocjalna@abw.gov.pl oraz do Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW – adres mailowy: fundacja@abw.gov.pl

Zarząd Główny ZBFSOP

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uwzględnia skutki ustawy_zalacznik

Strona ZBFSOP w skrócie