Ustawy represyjne

Sejm/ Senat – przebieg procesu legislacji

35. Sejm/Senat — przebieg procesu legislacji (24.11. – 29.12.2016)

Artykuł ten przypomina „spektakl legislacyjny”, który rozegrał się w Polsce, w mieście stołecznym Warszawa, pod adresem: ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Czas to był trudny, [ ... ]

36. Interpelacja nr 15361

Data wysłania:12-09-2017 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej [ ... ]

37. Ustalony termin w TK dot. Sygnatura K 6/09

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym [ ... ]

38. Co proponuje Rząd Tuska przyszłym emerytom mundurowym

Projekt ustawy emerytalnej opublikowany: 15 lipiec 2009 [ ... ]

39. Biuro KP Lewica

W załączeniu przesyłam stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Sejmu RP wobec wniosku Lewicy do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego ustawy odbierającej uprawnienia do emerytury mundurowej funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa pełniącym służbę w latach 1944 - 1989 [ ... ]

40. Stanowisko Sejmu maj 2009

Stanowisko Sejmu Opublikowano: 08 maj 2009 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Warszawa, dnia 6 kwietnia 2009 r. Sygn. akt K 6/09 Posłowie Jan W I D A C K I Janusz Z E M K E (umocowani przedstawiciele Grupy posłów na Sejm do występowania przed TK) W ślad za pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2009 r., […] [ ... ]

41. Stanowisko Prokuratora Generalnego 2009

Stanowisko Prokuratora Generalnego Opublikowano: 08 maj 2009 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY                                           Warszawa, dnia 7 kwietnia 2009 Sygn. akt K 6/09 Posłowie Jan W I D A C K I Janusz Z E M K E (umocowani przedstawiciele Grupy posłów na Sejm do występowania przed TK)   W ślad za pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2009 […] [ ... ]

42. Stenogram z 2009-04-16 dot. reformy emerytalnej służb mundurowych

Stenogram z 2009-04-16 dot. reformy emerytalnej służb mundurowych Opublikowano: 06 maj 2009 Utworzono: 06 maj 2009 Biuletyn nr: 2116/VI Komisja: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 123/, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 131/ Data: 16-04-2009 Mówcy: Poseł Barbara Bartuś /PiS/ Przewodniczący poseł Marek Biernacki /PO/ Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Antoni Duda […] [ ... ]

43. Biuro Studiów i Analiz SN 2009-02-02

Biuro Studiów i Analiz SN 2009-02-02 Opublikowano: 08 marzec 2009 [Od Redakcji: koledzy skierowali do Sądu Najwyższego RP „Apel” i uzyskali przytaczaną poniżej w dużym fragmencie odpowiedź]     SĄD NAJWYŻSZY BIURO STUDIÓW i ANALIZ PI. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa BSA III – 055 – 4/09 Warszawa, dnia 2.02.2009 r. (…) W odpowiedzi na „Apel” z dnia […] [ ... ]

44. TK: K 6/09

TK: K 6/09 Opublikowano: 03 marzec 2009   [ Tutaj czytaj: Pismo z TK z dnia 26 luty 2009 r. – format pdf 20 kB  SYGNATURA WNIOSKODAWCA WNIOSEK K 6/09 [ zasady naliczania wysokości emerytury ]   Grupa posłów na Sejm RP   o zbadanie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o […] [ ... ]

45. Tekst wniosku do TK z 23 lutego 2009 r.

Tekst wniosku do TK z 23 lutego 2009 r. Opublikowano: 27 luty 2009 Warszawa, 23 lutego 2009 r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Al. Jana Christiana Szucha 12 a 00-918 Warszawa Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP VI kadencji według załączonej listy Adres do korespondencji: Jan WIDACKI Janusz ZEMKE ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa WNIOSEK w sprawie stwierdzenia […] [ ... ]

46. Stanowisko Rządu z 2008-12-03 (z dokumentu DSPA-140-267(4)/08)

Stanowisko Rządu z 2008-12-03 (z dokumentu DSPA-140-267(4)/08) Opublikowano: 28 styczeń 2009 (DSPA-140-267(4)/08)  w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej […] [ ... ]

47. Stanowisko Rządu (Projekt 2008-08-21)

Stanowisko Rządu (Projekt 2008-08-21) Opublikowano: 27 styczeń 2009 Dzięki jednemu z kolegów natknęliśmy się na dokument potwierdzający zakłamanie, manipulację własnymi posłami i opinią publiczną przez rząd Tuska i jego koalicjanta. Kiedy PIS złożył w dniu 19.12.2007 r. do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego swój poselski projekt ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach […] [ ... ]

48. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu 2009

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu Szczegóły Kategoria: Sejm/Senat – przebieg procesu legislacji Opublikowano: 27 styczeń 2009 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.  o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, […] [ ... ]

49. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 stycznia 2009

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 stycznia 2009 Opublikowano: 18 styczeń 2009 Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…) wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 1) przed art. 1 dodaje się preambułę w brzmieniu: „Uznając że system władzy komunistycznej opierał […] [ ... ]

50. SENAT – 14.01.2009 r. – stenogram

SENAT – 14.01.2009 r. – stenogram Opublikowano: 16 styczeń 2009 Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego […] [ ... ]

51. Komisja Praw Człowieka, praworządności i Petycji Senatu RP wnosi 2009

Komisja Praw Człowieka, praworządności i Petycji Senatu RP wnosi Opublikowano: 11 styczeń 2009 SENAT  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  VII KADECJA  Warszawa, dnia 8 stycznia 2009 r.;  Druk nr 411 A SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI (…) Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2009 r. – Komisja wnosi: (…) projekt UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ […] [ ... ]

52. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu 2008

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu Opublikowano: 08 styczeń 2009 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, […] [ ... ]

53. Dyskusja do ustawy z 18 lutego 1994 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Dyskusja do ustawy z 18 lutego 1994 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Opublikowano: 07 styczeń 2009 Od Redakcji: Gwoli pamięci cytujemy przebieg dyskusji nad przedmiotową Ustawą z 18 lutego 1994 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2 kadencja, 12 posiedzenie, 1 dzień (17.02.1994) 2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej […] [ ... ]

54. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym grudzień 2008

Uwagi do projektu Opublikowano: 26 grudzień 2008 Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk […] [ ... ]

55. 25. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 14 i 15 stycznia 2009 r.

25. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 14 i 15 stycznia 2009 r. Opublikowano: 25 grudzień 2008  7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, […] [ ... ]

56. POSIEDZENIE 32. -głosowanie nr3O (19-12-2008 11:16:28)

POSIEDZENIE 32. -głosowanie nr3O (19-12-2008 11:16:28) Opublikowano: 19 grudzień 2008 Sejm RP VI kadencji POSIEDZENIE 32. -głosowanie nr3O (19-12-2008 11:16:28) GŁOSOWAŁO -438 ZA -366 PRZECIW -50 WSTRZYMAŁO SIĘ -22 NIE GŁOS.- 22 Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o […] [ ... ]

57. 32 posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2008 (pierwszy dzień obrad)

32 posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2008 (pierwszy dzień obrad) Opublikowano: 17 grudzień 2008   S p r a w o z d a n i e    S t e n o g r a f i c z n e z 32 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2008 […] [ ... ]

58. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wraz z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny – protokól z 2008-12-02

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wraz z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny – protokól z 2008-12-02 Opublikowano: 17 grudzień 2008 Biuletyn nr: 1575/VI Komisja: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 85/, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /nr 98/ Data: 02-12-2008 Mówcy: Poseł Anna Bańkowska /Lewica/ Poseł Barbara Bartuś /PiS/ Przewodniczący poseł Marek Biernacki /PO/ Legislator […] [ ... ]

59. Opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 2008

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ... [ ... ]

60. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 2008

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Opublikowano: 12 grudzień 2008 Druk nr 1353 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby […] [ ... ]

61. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych – skrócony protokół 2.12.2008

Projekt dotyczy obniżenia podstawy wymiaru emerytury osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz pełniły ... [ ... ]

62. Podkomisja Nadzwyczajna 2008

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych [ ... ]

63. O co chodzi w projektach?

PiS chce, aby emerytur zostali pozbawieni ci funkcjonariusze, którzy pełnili służbę w aparacie represji w latach 1944-56. [ ... ]

64. Sejm 2008-10-24

Sejm odrzucił w piątek projekt ustawy "dezubekizacyjnej" autorstwa PiS. [ ... ]

65. Pierwsze czytanie „o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym”

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa [ ... ]

Strona ZBFSOP w skrócie