Ustawy represyjne

Interpelacja nr 26251 w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne

 

Interpelacja nr 26251

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne

Zgłaszający: Sławomir Nitras

Data wpływu: 17-09-2018

Szczecin, dnia 13 września 2018 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a (przepisy dotyczące ustalenia na nowo: emerytury, renty inwalidzkiej, renty rodzinnej), ze względu na: krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b (służbę w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w określonych w ustawie cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach). Decyzja Ministra wyłączająca stosowanie przepisów obniżających świadczenie może być wydana zarówno wobec samego funkcjonariusza jak też wobec członków rodzin pobierających renty rodzinne.

Według szacunków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z art. 8a zdecydowało się skorzystać około osiem tysięcy osób. Problem w tym, że tylko kilka z nich otrzymało negatywne decyzje w tej sprawie. Pozostali do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi, mimo tego, że takie wnioski składali już w styczniu 2017 roku. Wielu z funkcjonariuszy czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie już 17 miesięcy.

Po raz kolejny MSWiA przedłuża terminy zakończenia postępowań nie podając również żadnych istotnych powodów ich przedłużania, a przecież wszystkie konieczne dowody zostały przedłożone przy składaniu wniosków. Tym samym Minister łamie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawski Sąd Administracyjny już w kilku przypadkach uznał, że brak odpowiedzi MSWiA na wniosek emerytowanego funkcjonariusza, któremu na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej zmniejszono emeryturę, jest „rażącym naruszeniem prawa”.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Ilu emerytów służb mundurowych oraz wdów i dzieci po funkcjonariuszach wystąpiło do MSWiA z wnioskiem o zastosowanie wobec nich art. 8a ww. ustawy?
  2. Kiedy wpłynęły do MSWiA pierwsze wnioski o zastosowanie ww. artykułu przedmiotowej ustawy od emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz od wdów i dzieci po funkcjonariuszach?
  3. Dlaczego te postępowania administracyjne są prowadzone przez okres ponad 17 miesięcy z rażącym naruszeniem terminów administracyjnych?
  4. Ile z tych wniosków zostało już rozpatrzonych – negatywnie i pozytywnie?
  5. Ile spraw z art. 8a ww. ustawy zostało rozpatrzonych przez MSWiA z „urzędu”, czyli bez wniosku od osoby zainteresowanej?
  6. Czy prawdą jest, że MSWiA obniżyło drastycznie emerytury tym, którzy posiadają wyroki sądowe zaświadczające o ich współpracy z opozycją, potwierdzone przez IPN?

Z poważaniem

 

Strona ZBFSOP w skrócie