Witamy na naszej stronie!

Oto nasza strona internetowa – strona Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. W założeniu ma ona służyć członkom Związku jako źródło wiedzy o najważniejszych sprawach dotyczących naszego środowiska. Powinna jednak być także platformą wyrażania opinii, ocen, czy wspomnień ze strony byłych funkcjonariuszy. Pracowaliśmy przecież w formacjach paramilitarnych przez wiele lat. Wymagano od nas nie tylko pełnej  dyspozycyjności i gotowości do ponoszenia ryzyka, ale przede wszystkim  profesjonalizmu. Tym wymaganiom podołaliśmy.

Udowodniliśmy naszą przydatność dla Ojczyzny skutecznie realizując wiele trudnych przedsięwzięć wywiadowczych i kontrwywiadowczych w interesie demokratycznego państwa. Wypełnialiśmy także rzetelnie zobowiązania sojusznicze. Nasi funkcjonariusze byli honorowani za to najwyższymi odznaczeniami państwowymi w kraju i za granicą. Niestety nie obyło się bez ofiar.  W trakcie i w wyniku realizacji zadań służbowych miały miejsce przypadki utraty zdrowia, a nawet życia funkcjonariuszy

Ustawy represyjne, ta odwetowa z 2009 r. i ta druga, absolutnie  nieludzka z 2016 r., odebrały – nam i rodzinom naszych nieżyjących koleżanek i kolegów – obiecane i potwierdzone ustawowo w wolnej Polsce należne  nam prawa emerytalne i rentowe. Wiele osób z naszego środowisko stanęło w obliczu upokarzającej nędzy.

ZBFSOP, będący częścią Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, stawia sobie za główny cel odzyskanie dla funkcjonariuszy służb ochrony państwa praw socjalnych odebranych im w akcie politycznej zemsty. Jest więc o czym pisać, byle mądrze, spokojnie i z poszanowaniem prawa. Dobrze poinformowane i zjednoczone wokół swych potrzeb i celów grono związkowców i ich rodzin stanowić powinno siłę, z której oczekiwaniami i prawami należy się liczyć.

Strona ZBFSOP w skrócie

 • Kontakt
  • ul. Krochmalna 32 lokal 35
   00-864 Warszawa
   Dyżury: środa, 15:00 do 18:000
   tel. tylko w czasie dyżuru:
   (+48) 790 567 889
   Adres do korespondencji z Zarządem Głównym ZBF SOP: zbfsop@zbfsop.pl
   Adres Redakcji www.zbfsop.pl: redakcja@zbfsop.pl