Aktualnośći

10 dzień protestu represjonowanych

10 dzień protestu represjonowanych emerytów pod siedzibą Wydziału XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie (vide zdjęcia). W pikiecie uczestniczyli przedstawiciele Obywateli RP. Złożyli w naszej sprawie petycję do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mieliśmy teżsympatyczną obstawę młodszych kolegów z policji.

Rozpoczęły się akcje solidarnościowe represjonowanych emerytów w Krakowie (vide zdjęcia) i Świdnicy, gdzie proytestowali represjonowani z Wałbrzycha.

Strona ZBFSOP w skrócie