Ustawy represyjne

Opinie prawne związane z legislacją

Z RAPORTU INSTYTUTU BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Analiza i ocena działań legislacyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od początku prac Sejmu VIII kadencji (tj. 12 listopada 2015 r.) do końca 2017 r ODNOŚNIKI źle działają [ ... ]

RPO w sprawie ustawy represyjnej

RPO napisał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie tzw. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. [ ... ]

Prof.Marek Chmaj o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji wobec ustawy represyjnej

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji [ ... ]

Analiza krytyczna orzeczenia ETPCz

Referat wygłoszony w dniu 18 kwietnia 2016 r. w trakcie panelu "Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy" [ ... ]

Opinia Sądu Najwyższego RP – grudzień 2016 r.

Projekt tzw. "ustawy dezubekizacyjnej" według opinii Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2016 r. przygotowanej dla Sejmu ma charakter represyjny, [ ... ]

Opinia HFPC o projekcie ustawy tzw. „dezubekizacyjnej” z 2016

"W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Sejm powinien zaprzestać dalszych prac nad nieproporcjonalnym ograniczeniem praw emerytalnych funkcjonariuszy... [ ... ]

Opinia prawna prof. dr hab. Marka Chmaja, dot. projektu z 14 listopada 2016 r.

Przedstawiamy opinię prawną prof. dr hab. Marka Chmaja, dotyczącą projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym [ ... ]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uwzględnia skutki ustawy „dezubekizacyjnej”

Przedstawiciele Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa uczestniczyli w tej Konferencji [ ... ]

Żołnierze piszą do TK

Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego popiera stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych [ ... ]

TK odpowiada żołnierzom

Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2009 r. (wpływ do TK - 30 kwietnia 2009 r.). uprzejmie wyjaśniam, że wniosek Grupy posłów na Sejm z dnia 23 lutego 2009 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy [ ... ]

Opinia do Ustawy z 23 stycznia 2009 r.

Wymienioną w tytule ustawę należy uznać za niezgodną z Konstytucją, posiadającą liczne błędy formalne, prawne i merytoryczne, o groźnych i trudnych do oszacowania negatywnych skutkach społecznych. [ ... ]

Korespondencja z RPO, kwiecień 2009

Odpowiadając na list skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym poruszony został problem pozbawienia emerytów policyjnych równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego [ ... ]

RPO odpowiada, dot. Ustawy z 23 stycznia 2009 r.

Do Redakcji wpłynęła informacja dotycząca korespondencji osoby zainteresowanej, w sprawie Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r., z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. [ ... ]

Opinia (po wpłynięciu skargi do TK)

Ponieważ lewica zaskarżyła ustawę zmniejszającą emerytury dawnym esbekom i członkom WRON do Trybunału Konstytucyjnego, temat powrócił na łamy mediów [ ... ]

Państwo Prawa …

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego. [ ... ]

Opinia o zgodności z Konstytucją sporządzona przez Marka Jarentowskiego

OPINIA O ZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ niektórych postanowień ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym [ ... ]

Opinia Głównego Legislatora Bożeny Langner o Ustawie o zmianie Ustawy

Przyjęta przez Sejm w dniu 19 grudnia 2008 r. ustawa zawarta w druku nr 411 nowelizuje: ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. [ ... ]

Pięćdziesiątka dla esbeków

O represyjnych skutkach głupawej ustawy o emeryturach esbeckich w rozmowie Andrzeja Rozenka z prof. dr Nauk prawnych, dyplomatą, adwokatem i posłem na sejm JANEM WIDACKIM [ ... ]

Opinia Krzysztofa Skotnickiego – eksperta ds. legislacji

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym [ ... ]

Opinia Dariusza Dudka – prof. KUL

Opinia wstępna o konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym, tzw. ustawy deubekizacyjnej - Druk Sejmowy Nr 1140 [ ... ]

Opinia o projekcie

dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego [ ... ]

Opinia nr 54 Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 roku rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym [ ... ]

Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym

"Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym" - autor: Michał Jackowski [ ... ]

Strona ZBFSOP w skrócie