ZBFSOP

Zarząd – Członkowie Prezydium, Zarządu Głównego i władz Koła Warszawskiego ZBFSOP

Członkowie Prezydium, Zarządu Głównego i władz Koła Warszawskiego ZBFSOP

Monika Kazula -Prezes Zarządu Głównego, Członek Prezydium
Tatiana Aksamit- Wiceprezes Zarządu Głównego, Członek Prezydium
Barbara Majchrzyk-Sekretarz Zarządu Głównego, Członek Prezydium
Anna Pyłka- Skarbnik Zarządu Głównego, Członek Prezydium
Alicja Gołaszewska-Członek Zarządu Głównego, Członek Prezydium
Marek Trzybiński-Członek Zarządu Głównego,
Paweł Świątkowski- Członek Zarządu Głównego, Członek Zarządu Koła Warszawskiego,
Hanna Piasek Zaręba- Członek Zarządu Głównego, Członek Zarządu Koła Warszawskiego,
Bolesław Piechucki-Członek Zarządu Głównego,
Mariusz Wiśniewski -Członek Zarządu Głównego, Przewodniczący Koła Warszawskiego,
Krzysztof Szymoszek-Członek Zarządu Głównego, Członek Zarządu Koła Warszawskiego,
Robert Bartosiak- Członek Zarządu Głównego,
Janusz Orłowski- Członek Zarządu Głównego
Mirosława Kot-Skarbnik Koła Warszawskiego,
Elżbieta Kocberska- Sekretarz Koła Warszawskiego,
Aleksandra Świercz-Członek Zarządu Koła Warszawskiego

Strona ZBFSOP w skrócie