ZBFSOP

Socjalne

INFORMACJA

Przewodniczącego Rady Fundacji

Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW

w sprawie pomocy emerytom i rencistom

 

Minęło już 12 lat od rozpoczęcia działalności Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW (PRoFiP). Fundacja powstała w 2010 r.
z potrzeby niesienia pomocy wszystkim potrzebującym rodzinom funkcjonariuszy
i pracowników Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Fundatorami zostali byli szefowie służb specjalnych i byli ministrowie spraw wewnętrznych, m.in. Krzysztof Kozłowski, Andrzej Milczanowski, Zbigniew Siemiątkowski, Jerzy Konieczny, Gromosław Czempiński i Andrzej Kapkowski. Przewodnictwo Rady Fundacji objął Senator Krzysztof Kozłowski.

Fundacja jest inicjatywą społeczną działającą na podstawie ustawy o fundacjach
oraz o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Stanowi niejako społeczną część ABW. Zarząd i wolontariusze rekrutują się spośród czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy. Fundatorzy musieli przyjąć nadzór każdego aktualnego szefa ABW
i założenie pełnej apolityczności. Wszyscy zgodzili się, że Fundacja nigdy będzie
stawała w kontrze wobec aktualnego kierownictwa służby. Fundacja ma pomagać,
a nie stwarzać problemy.

Nasza Fundacja utrzymuje się z dobrowolnych datków funkcjonariuszy i pracowników ABW (także emerytów) oraz jako organizacja pożytku publicznego z 1% odpisu podatkowego. Udzielamy pomocy rodzinom funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, którzy ulegli wypadkom losowym, zmagających się z chorobą
lub niepełnosprawnościami bliskich. Pomoc udzielana była i jest dla kilkudziesięciu osób rocznie. Fundacja PRoFiP jest przykładem wyjątkowej w polskich służbach specjalnych solidarności, altruizmu i samopomocy. W okresie 12 lat istnienia zebraliśmy w ten sposób i przekazaliśmy potrzebującym kwotę blisko 1,5 mln złotych.

Nasza solidarność i samopomoc dotyczy każdego kto spełnia wymogi statutu Fundacji i wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Także spośród emerytów UOP i ABW oraz ich rodzin.

Tak niewiele pożytecznego mogą zrobić byli przełożeni – szefowie służb – dla dawnych podwładnych po skończeniu swojej kadencji. Tak naprawdę nic nie mogą, ale mogli założyć fundację charytatywną udzielającą pomocy potrzebującym i to nam się udało!

Historia powstania i dotychczasowej działalności opisana jest w załączniku pt. Publikacja na 10-lecie Fundacji PRoFiP ( Publikacja na 10-lecie Fundacji PRoFiP )

 

Zależy nam, aby funkcjonariuszom, pracownikom, ale także emerytom i rencistom dać pewność, że jeśli dojdzie do nieszczęścia, wypadku, choroby bliskiej osoby, to nie zostaną z tym sami. Mogą liczyć na pomoc środowiskowej organizacji charytatywnej.

Wszystkich pozostających w potrzebie emerytów i rencistów UOP i ABW zachęcam do korzystania z naszej pomocy.

Zakres i zasady udzielania pomocy znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

 ***

Przewodniczący Rady Fundacji PRoFiP – Krzysztof Bondaryk

 

FUNDACJA POMOCY RODZINOM

FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW UOP I ABW (PRoFiP)

– ZAKRES I ZASADY POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM

Szczegóły

Fundacja PRoFiP udziela emerytom i rencistom UOP i ABW pomocy w zakresie:

 • leczenia, terapii lub diagnostyki;
 • zakupu leków, opatrunków lub preparatów leczniczych;
 • rehabilitacji leczniczej;
 • zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego itp.;
 • zwrotu kosztów dojazdów związanych z leczeniem lub rehabilitacją.

Pomoc może być udzielana cyklicznie (miesięcznie) lub jednorazowo.

Beneficjentami mogą być emeryci lub renciści oraz członkowie rodzin – małżonek, dzieci.

Podstawą do rozliczeń są następujące dokumenty:

 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia beneficjenta, z informacją o
  (w zależności od sytuacji):
 1. kosztach, jakie należy systematycznie ponosić w związku z leczeniem,
 2. zakwalifikowaniu na specjalistyczną rehabilitację,
 3. rodzaju i częstotliwości wymaganych, cyklicznych badań medycznych,
  wraz z podaniem ich kosztów;
 • pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia lub oświadczenie beneficjenta z informacją, czy istnieje możliwość dofinansowania przez tą instytucję wskazanych wyżej kosztów oraz w jakim terminie i zakresie;
 • imienne rachunki lub faktury

Wypełniając wniosek o pomoc PRoFiP ( Wniosek o pomoc PRoFiP ) należy zaznaczać, że dotyczy on Programu
„Stali Podopieczni” – nawet w przypadku, gdy pomoc ma być udzielona jednorazowo.

Wnioski wraz z dokumentacją proszę kierować na adres:

Fundacja Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW

02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5A.

Pytania lub wątpliwości proszę kierować na adres e-mail: fundacja@profip.pl

lub telefonicznie:  22 585 84 37.

Przydatne dokumenty zamieszczone poniżej:

Wniosek o pomoc PRoFiP Wniosek o pomoc PRoFiP

Program „Stali Podopieczni Program Stali Podopieczni

Statut Fundacji PRoFiP Statut Fundacji PRoFiP

Adres strony internetowej Fundacji: www.profip.pl

***

 

Archiwalne 

AKTY PRAWNE OKREŚLAJĄCE ZASADY POMOCY SOCJALNEJ DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW UOP I ABW ORAZ WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SOCJALNE

Szczegóły

Kategoria: Socjalne

Opublikowano: 04 maj 2018

Pomoc socjalna dla emerytów i rencistów zwolnionych z jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Ochrony Państwa  dla których ABW i UOP były ostatnimi pracodawcami określona została przez n/w akty prawne:

 1. U. ABW z 3 września 2014 r. Zarządzenie nr 1 Szefa ABW z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ABW. Załącznik nr 1.
 2. U. ABW z 31 grudnia 2017 r. Zarządzenie nr 104 Szefa ABW z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ABW. Załącznik nr 2.
 3. Wzór wniosku o świadczenie socjalne. Załącznik nr 3.

 

Zarząd Główny ZBFSOP.

 

Strona ZBFSOP w skrócie