Aktualnośći

A P E L FSSM

A P E L

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych !

Zbliża się termin wyborów samorządowych. Kalendarz wyborczy został ustalony tak, aby maksymalnie skrócić kampanię wyborczą oraz utrudnić jej organizację i prowadzenie przez organizacje pozarządowe. Przepisy kodeksu wyborczego forują partie polityczne, kosztem stowarzyszeń. Sytuacja ta wymaga szczególnej mobilizacji i sprawnego działania wszystkich stowarzyszeń – członków Federacji. Każde stowarzyszenie wchodzące w skład Federacji powinno aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą. Nasza aktywność powinna koncentrować się na zgłaszaniu: kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, kandydatów na radnych, mężów zaufania, a  w  przypadku spełnienia wymogów ustawowych społecznych obserwatorów wyborów.

Koleżanki i Koledzy,

Nawiązujcie  współpracę z komitetami wyborczymi, które zamierzacie wspierać. Zaproponujcie wspólnych kandydatów służb mundurowych na listy wyborcze  i ustalcie z  nimi zasady ich umieszczania na listach.Do wyborów zostało naprawdę niewiele czasu. Przejrzyjcie Wasze statuty. Zbierzcie chętnych na mężów zaufania oraz do obserwacji wyborów. Zaproście swoich członków, sympatyków, do włączania się w wybory. Zorganizujcie ich szkolenie. Skorzystajcie z pomocy komisarzy wyborczych. Ich nazwiska, rejony odpowiedzialności oraz dane adresowe znajdziecie na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Przygotujcie dla swych przedstawicieli odpowiednie pełnomocnictwa i zaświadczenia.

Mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów trzeba naprawdę dużo. Powinni być oni obecni w każdej komisji wyborczej. Aby to zapewnić zorganizujcie współdziałanie wszystkich stowarzyszeń służb mundurowych działających na Waszym terenie. Skorzystajmy z naszych uprawnień. Aktywnie włączmy się w przebieg wyborów. Pokażmy decydentom politycznym, że sprawy samorządu leżą nam na sercu, że nie jest nam wszystko jedno.

Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Strona ZBFSOP w skrócie

 • Kontakt
  • ul. Krochmalna 32 lokal 35
   00-864 Warszawa
   Dyżury: środa, 16:00 do 18:00
   tel.: (+48) 790 567 889
   Adres do korespondencji z Zarządem Głównym ZBF SOP: zarzad@zbfsop.pl
   Adres Redakcji www.zbfsop.pl: redakcja@zbfsop.pl