Aktualnośći

Adres ZER MSWiA do korespondencji

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w imieniu Pani Magdaleny
Bednarz Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji informujemy, że na dedykowaną naszym
klientom skrzynkę mailową: klient@zer.mswia.gov.pl można przesyłać
także informacje dotyczące postępowań sądowych. Ponadto na wskazany
adres mailowy mogą Państwo przesyłać również wnioski o wycofanie
przez ZER MSWiA wniesionych środków zaskarżenia od korzystnych dla
Państwa orzeczeń.

Mając na względzie ważność niniejszej informacji, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o wsparcie w zakresie rozpowszechnienia tego
komunikatu wśród zainteresowanych osób.

Wskazany adres e-mail znaleźć można także na naszej stronie
internetowej www.gov.pl/zermswia [1] w zakładce „Kontakt”.

Z wyrazami szacunku

Justyna Borowska
Naczelnik

Wydział Organizacyjny

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
www.gov.pl/zermswia

Strona ZBFSOP w skrócie