Aktualnośći

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

https://www.facebook.com/FSSM.RP/videos/315256359080434/?t=11

 

https://www.facebook.com/FSSM.RP/videos/2209043599383101/?t=2

 APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo – Rzeczpospolitą Polską. Szczególna koniunktura międzynarodowa po I wojnie światowej, rozpad trzech państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o fenomenie Niepodległości.

Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z „cudu nad Wisłą”, który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu – powstał jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, wymiar sprawiedliwości, administrację i szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.

Dwadzieścia lat niepodległości scementowało nas na długo. Nawet II wojna światowa i ludobójstwo na obywatelach polskich nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.

Ogromna wola i determinacja Polaków, bankructwo idei komunizmu oraz wsparcie demokratycznego świata pozwoliły ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.

I znowu jak przed laty, z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych ale zaangażowanych we wspólny cel powstała Polska Niepodległa.

Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne militarnie i politycznie, bronione międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku.

Odbudowana III RP i ostatnie dwudziestoośmiolecie to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.

Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nikt kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości.

Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 28 lat mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość – budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.

Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne „sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to Wspólnota.

Nie pozwólmy zniweczyć dorobku Polski. Nie zgadzajmy się na naruszanie praw gwarantowanych w naszej Konstytucji.

Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.

Dzisiaj zwracamy się w szczególności do oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb specjalnych i oficerów innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni – nie dajmy zaprzepaścić osiągnięć III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.

Nie zgadzajmy się na unieważnienie naszych życiorysów, wielu lat ciężkiej służby dla zapewnienia bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 

APEL PODPISALI:

 1. gen. dyw. w st. spocz. Henryk Andracki
 2. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
 3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
 4. gen. dyw. w st. spocz. Roman Baszuk
 5. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Bazydło
 6. adm. w st. spocz. Marek Brągoszewski
 7. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
 8. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
 9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
 10. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
 11. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
 12. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
 13. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
 14. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
 15. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
 16. gen. bryg. w st. spocz. Grzegorz Buszka
 17. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
 18. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
 19. gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch
 20. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
 21. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński
 22. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
 23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
 24. gen. dyw. w st. spocz. Marian Dering
 25. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
 26. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
 27. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
 28. gen. bryg. w st. spocz. Tomasz Drewniak
 29. gen. bryg. w st. spocz. Adam Duda
 30. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
 31. gen. broni w st. spocz. Sławomir Dygnatowski
 32. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
 33. gen. dyw. w st. spocz. Roman Dysarz
 34. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
 35. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
 36. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Dzięgielewski
 37. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
 38. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
 39. gen. bryg w st. spocz. Stanisław Ferenz
 40. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
 41. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
 42. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
 43. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
 44. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
 45. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
 46. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Gawryś
 47. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
 48. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Głowacki
 49. kontradm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
 50. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka
 51. gen. w st. spocz. Mieczysław Gocuł
 52. gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Golec
 53. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
 54. gen. broni w st. spocz. Jerzy Gotowała
 55. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
 56. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
 57. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
 58. gen. bryg. w st. spocz. Roman Harmoza
 59. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
 60. gen. bryg w st. spocz. Mirosław Hermaszewski
 61. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
 62. gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Izydorczyk
 63. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
 64. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
 65. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
 66. nadbryg. w st. spocz. Marek Jankowski
 67. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
 68. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
 69. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
 70. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
 71. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
 72. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
 73. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
 74. nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica
 75. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
 76. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
 77. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
 78. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak
 79. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
 80. wiceadm.. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk
 81. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
 82. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Konieczny
 83. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski
 84. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
 85. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
 86. gen. dyw. w st. spocz. Tytus Krawczyc
 87. adm. w st. spocz. Roman Krzyżelewski
 88. gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa
 89. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
 90. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga
 91. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Kuziora
 92. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
 93. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
 94. gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Lelewski
 95. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
 96. gen. bryg w st. spocz. Andrzej Lewandowski
 97. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
 98. gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Libera
 99. kontradm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
 100. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
 101. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
 102. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
 103.   gen. dyw. w st. spocz. Julian Maj
 104. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
 105. gen. broni w st. spocz. Lech Majewski
 106. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
 107. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
 108. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
 109. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
 110. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
 111. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
 112. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
 113. kontradm. w st. spocz. Michał Michalski
 114. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
 115. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
 116. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
 117. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
 118. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
 119. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga
 120. nadinsp. celny w st. spocz. Lidia Mołodecka
 121. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa
 122. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
 123. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
 124. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
 125. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
 126. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
 127. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
 128. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
 129. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
 130. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
 131. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
 132. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
 133. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
 134. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
 135. gen. bryg. w st. spocz. Bronisław Peikert
 136. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
 137. kontradm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz
 138. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
 139. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
 140. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
 141. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański
 142. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
 143. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński
 144. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
 145. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
 146. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
 147. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
 148. gen. bryg. w st. spocz. Piotr Pytel
 149. gen. bryg. w st. spocz. Jan Rajchel
 150. gen. dyw. w st. spocz. Jan Rajchel
 151. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
 152. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
 153. gen. bryg. w st. spocz. Edward Redwan
 154. kontradm. w st. spocz. Andrzej Rosiński
 155. gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański
 156. gen. dyw. w st. spocz. Władysław Saczonek
 157. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
 158. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
 159. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
 160. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
 161. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski
 162. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Skarżyński
 163. gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak
 164. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
 165. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
 166. gen. bryg.  w st. spocz. Henryk Sobczyk
 167. gen. bryg. w st. spocz. Marian Sobolewski
 168. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
 169. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
 170. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
 171. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
 172. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
 173. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
 174. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
 175. gen. bryg. w st. spocz. Jarosław Stróżyk
 176. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
 177. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
 178. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
 179. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
 180. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
 181. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
 182. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
 183. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
 184. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ściborek
 185. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
 186. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
 187. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominik Tracz
 188. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
 189. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
 190. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
 191. gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Usarek
 192. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
 193. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk
 194. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
 195. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
 196. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
 197. gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wilczewski
 198. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wilecki
 199. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski
 200. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 201. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 202. kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski
 203. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
 204. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski
 205. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
 206. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin
 207. nadinsp. celny w st. spocz. Włodzimierz Wołczew
 208. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
 209. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski
 210. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki
 211. kontradm. w st. spocz. Jarosław Zygmunt

Strona ZBFSOP w skrócie