Aktualnośći

Apel Mundurowych

POTĘPIAMY ROSYJSKĄ AGRESJĘ NA UKRAINĘ

APELUJEMY O JEDNOŚĆ NARODU W OBLICZU ZAGROŻEŃ

24 lutego br., zakończył się pokój w naszej części Europy. Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milion w obywateli Ukrainy, ich przyszłości i aspiracji do życia w demokratycznym, niepodległym kraju. Potępiamy tę agresję, potępiamy realizację cel w politycznych za pomocą siły zbrojnej. Odpowiedzialni za jej rozpętanie, za śmierć, cierpienia i łzy powinni ponieść surową karę.

 

Wojna ta spowodowała wzrost zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju. W tej sytuacji konieczna jest jedność i solidarność naszego narodu. Apelujemy do rządzących o zaprzestanie polityki odrzucania ludzi inaczej myślących, wyznających inne poglądy i wartości oraz prezentujących odmienne postawy. Czas zaprzestać dzielenia żołnierzy na lepszych i gorszych prowadzącego do deprecjacji etosu żołnierza i służby wojskowej. Wojsko Polskie jest jedno, a każdy obywatel, który poświęca się służbie Ojczyźnie zasługuje na najwyższy szacunek. Służyć Ojczyźnie powinien każdy obywatel, zgodnie ze swymi predyspozycjami i umiejętnościami.

 

Sposoby prowadzenia wojny przez Rosję nakazują zrewidować poglądy na bezpieczeństwo naszego kraju. Wojskiem i innymi formacjami mundurowymi powinni dowodzić przygotowani do tego żołnierze i funkcjonariusze, natomiast politycy powinni skoncentrować się na zapewnieniu zdolności obronnej państwa i jedności społeczeństwa.

Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi nie może prowadzić do podporządkowania ich interesom partii politycznych. Wojsko zgodnie z literą i duchem Konstytucji RP ma służyć żywotnym interesom narodu. Cywilna, demokratyczna kontrola sił zbrojnych nie może zastępować profesjonalnego dowodzenia, a służyć głównie budowie nowoczesnych sił zbrojnych i racjonalnemu wydatkowaniu środków budżetowych państwa na obronność. W tej sferze nie powinno być miejsca na arbitralne podejmowanie decyzji z pomijaniem opinii kompetentnych organ w wojskowych. Ich udziału wymaga także tworzenie akt w prawnych, w tym tak istotnych dla bezpieczeństwa państwa jak „Ustawa o obronie Ojczyzny”. Nie może ona być tworzona naprędce, pod naciskiem aktualnych wydarzeń.

 

Bezpieczeństwu i obronności państwa nie służy alienowanie funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych ze społeczeństwa. Nie można godzić się, aby formacja, która ogromnym wieloletnim wysiłkiem uzyskała bardzo wysokie zaufanie społeczne traciła je przez nieodpowiedzialne decyzje polityczne. Policja, bez wsparcia społecznego nie zapewni należytego stanu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Ważnymi elementami spajającymi społeczeństwo są tradycje i historia formacji mundurowych. Są one czynnikiem ułatwiającym budowanie tożsamości społecznej, a zwłaszcza tożsamości współczesnych żołnierzy i funkcjonariuszy. Żołnierze Wojska Polskiego zapisali się na kartach historii jako obrońcy suwerenności i niepodległości Ojczyzny. Wielu funkcjonariuszy oddało życie i zdrowie w służbie społeczeństwu. Zakłamywanie ich historii i wymazywanie określonych grup byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, a także formacji mundurowych z historii narodu prowadzi do podważania ich autentycznego patriotyzmu.

Dla wzrostu siły naszej Ojczyzny niezbędnie konieczna jest solidarność społeczna. Wzywamy do zaprzestania jałowych spor w o sprawy przynależności Polski do NATO i Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście ich znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa naszego kraju. Na równi z tym ważne jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności całego społeczeństwa za szeroko pojęte dobro Ojczyzny, w tym za jej obronność i bezpieczeństwo.

Słowa Cypriana Kamila Norwida „OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK” nabierają dziś szczególnego znaczenia.

 

Apel podpisali:

 1. Insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
 2. Płk w st. spocz. Marek Bielec – Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 3. Gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Słowiński – Prezes Klubu Generał w i Admirał w RP.
 4. Nadinsp. Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generał w Policji RP.
 5. Gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.
 6. Gen. bryg. w st. spocz. Marian Kasiński – Prezes Klubu Generał w i Admirał w Straży Granicznej.
 7. Nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes Zarządu Gł wnego Związku Emeryt w i Rencistów Pożarnictwa RP.
 8. Płk w st. spocz. Henryk Budzyński – wiceprzewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Sekretarz Generalny Zarządu Gł wnego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 9. Płk SG w st. spocz. Andrzej Adamczyk – Prezes Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP – GRANICA.
 10. Insp. w st. spocz. mgr Antoni Forgiel – Przewodniczący Stowarzyszenia Komendant w Policji.
 11. Insp. w st. spocz. mgr Stanisław Smoleń – Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia Komendant w Policji.
 12. Płk w st. spocz. Zdzisław Przeszłowski – Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwist w i Weteran w SZ RP.
 13. Płk w st. spocz. Ryszard G ran – Prezes Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
 14. Ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień – Przewodniczący Zarządu Gł wnego Krajowego Związku Emeryt w i Rencist w Służby Więziennej.
 15. Ppłk w st. spocz. Tatiana Aksamit – Wiceprezes Zarządu Gł wnego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.
 16. St. chor. sztab. Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emeryt w i Rencist w Straży Granicznej
 17. Mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek – Prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego.

Strona ZBFSOP w skrócie