Aktualnośći

Apel płk. Sławomira Sadowskiego

Zarząd Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa popiera apel Naszego Kolegi 

 

 

APEL JUBILEUSZOWY (ŚWIĄTECZNY?)

Do członków i sympatyków Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

Do członków i sympatyków organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowy Rzeczpospolitej Polskiej

Minęło już pięć lat od czasu, gdy kierując się wyłącznie przyziemnymi korzyściami politycznymi partia Prawo i Sprawiedliwość uchwaliła haniebną, niesprawiedliwą, łamiącą wszelkie standardy stanowienia prawa ustawę represyjną. W jej wyniku ok 55 000 byłych funkcjonariuszy i pracowników służb istniejących w czasach PRL zostało zbiorowo uznanych za zbrodniarzy i dotkliwie ukaranych drastycznym obniżeniem wypracowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Tak okrutna krzywda, bezpodstawnie wyrządzona ogromnej grupie niewinnych ludzi była szokiem dla całego naszego środowiska. Jej efekty to bardzo wiele tragedii osobistych, dramatów rodzinnych, zdruzgotane życie tysięcy starych, schorowanych, często zniedołężniałych ludzi, bezradnych wobec totalitarnego państwa.

Skala, brutalność i jawna niesprawiedliwość zadanego ciosu była wręcz obezwładniająca, ale na szczęście znaleźli się prawi, odważni i do głębi uczciwi ludzie, którzy podjęli niezwykle trudną i wydawałoby się początkowo beznadziejną walkę w obronie represjonowanych.

Słowa podziękowania i najgłębszej wdzięczności powinniśmy kierować zwłaszcza do Zdzisława Czarneckiego, przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jego energia i bezinteresowne poświęcenie naszej sprawie było pierwszym impulsem, który zapalił iskierkę nadziei. FSSM pod jego kierownictwem jest inspiracją oraz nieocenionym wsparciem i pomocą dla każdego z represjonowanych.

Drugą osobą, którą należy tu wymienić, jest poseł Andrzej Rozenek, dziennikarz i polityk nie związany wcześniej z naszym środowiskiem. Jego uczciwość, rzetelność i najwyższe standardy etyczne nie pozwoliły mu zostać obojętnym, gdy dostrzegł skalę niesprawiedliwości i podłości nam wyrządzonej. On to nadał naszej walce nowy wymiar i przywrócił wiarę, że kłamstwa i oszczerstwa nie muszą wygrać ostatecznie.  

To dzięki wymienionym oraz grupie ludzi nieobojętnych, którzy wokół nich się zgromadzili, nie zatrzasnęło się wieko nad wyrządzona nam krzywdą. Podejmowane inicjatywy, akcje i publicznie wygłaszane słowa prawdy doprowadziły, że po beznadziejnych latach blokowania nam nawet możliwości pójścia do sądów, sytuacja powoli się zmienia. Działania te, a także rzetelność i odwaga ogromnej większości polskich sędziów sprawiły, że odnotowujemy coraz więcej przypadków odzyskiwania niesłusznie zabranych świadczeń. Ma to wymiar nie tylko materialny, ale daje też niezwykle ważne poczucie przywracania czci i godności, których tak haniebnie próbowano nas pozbawić. Zdarzają się również przypadki negatywne i sędziowie, którzy chcą usilnie przypodobać się władzy, ale w żadnym wypadku nikt nie może się poddawać. Koniecznie jest wykorzystywanie absolutnie wszystkich możliwości prawnych, aż do trybunałów europejskich włącznie – ustawa represyjna jest bezprawna i niegodziwa od początku i w całości, więc nikt nie powinien z jej powodu ucierpieć.

Batalia jaką toczymy jest jeszcze daleka od zakończenia, więc wszyscy, także koleżanki i koledzy, którzy już wygrali przed sądami, musimy nadal się wspierać. Cynizm ugrupowania rządzącego i jego zła wola nie wykluczają, iż naszemu środowisku będą wymierzane kolejne ciosy. Bądźmy aktywni, bądźmy czujni i wspierajmy wszelkie ugrupowania i akcje opozycyjne wobec władzy zdolnej do takich podłości, jakie nas spotkały.

Zbliża się czas świąteczny, więc życzmy sobie wszyscy, aby Boże Narodzenie przyniosło nam jak najwięcej radości, rodzinnego ciepła i miłości, trochę prezentów i smakołyków świątecznych oraz szczególnie dużo spokoju, którego nas pozbawiono. Zaś Nowy 2022 Rok niech zachowa nas w zdrowiu i okaże się prawdziwie szczęśliwym Nowym Rokiem.

 

Sławomir Sadowski

Strona ZBFSOP w skrócie