Aktualnośći

Jak założyć konto, aby mieć podgląd własnej sprawy w sądzie

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej  dostępny pod adresem: www.portal.waw.sa.gov.pl umożliwia dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach w niej podejmowanych . Wprawdzie Sąd Okręgowy w Warszawie o terminach  spraw powiadamia  tradycyjną pocztą, ale dzięki portalowi na temat swojej sprawy informacje  możecie mieć o wiele wcześniej a o zaistnieniu zmian informowani jesteśmy najpierw przez e-mail. Wszystkie pisma wpływające i wychodzące z sądu są na portalu odnotowane. Na koncie w Portalu Informacyjnym znajduje się też zestaw dokumentów, wykonanych czynności, oraz informacje o posiedzeniach i rozprawach. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Aby założyć konto należy:

 

  1. Zarejestrować konto osoby fizycznej poprzez wypełnienie „Wniosku o rejestrację konta”, dostępnego na stronie głównej serwisu, co polega na:

 

  • Akceptacji postanowień Regulaminu.
  • Podaniu danych osobowych – niezbędnych do identyfikacji użytkownika serwisu:

imię, nazwisko,  seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia,  imię ojca,  imię matki,  adres email

Opcjonalne podanie  numeru  telefonu (w celu ewentualnego kontaktu w sytuacji rozwiązywania problemów technicznych przez Centrum Wsparcia Portali),

Uzupełnienie kodu z obrazka, znajdującego się na końcu „Wniosku o rejestrację konta” oraz kliknięcie na przycisk „Dalej”.

Profil na Portalu należy zweryfikować według instrukcji na stronie sądu a do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy.

 

  • Stworzeniu loginu i hasła. Login to nasz PESEL a hasło  to ciąg minimum 8 znaków (małe i duże litery, znaki specjalne, cyfry).

 

  1. Zweryfikować konto poprzez:

 

1.osobiste stawiennictwo w Punkcie informacyjnym sądu.

W czasie weryfikacji należy pracownikowi Punktu Informacyjnego okazać dokument tożsamości podany przy składaniu wniosku.

W Warszawie można dokonać weryfikacji w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy Pl. Krasińskich 2/4/6 a także w Sądzie Okręgowym dla Warszawy, w Biurze Obsługi Interesanta ,al. Solidarności 127 a także ul. Czerniakowska 100 (wydziały gospodarcze) czy na Płockiej.

Poza Warszawą konto zweryfikować  można w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 21/23 i Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

2.weryfikacja użytkownika z wykorzystaniem ePUAP (podpis za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

e-PUAP, można  założyć poprzez stronę banku ( PKO BP, Inteligo, BZ WBK, Pekao S.A., mBank, ING, Envelo, Millennium) wchodząc w zakładkę „profil zaufany” ewentualnie „e-urząd”. Posiadając profil zaufany rejestrujemy się na stronie Portalu Sądu i zgodnie z zawartą tam instrukcją weryfikujemy profil. W tym wypadku osobiste stawiennictwo w Punkcie informacyjnym sądu nie jest wymagane, a po mailowym potwierdzeniu weryfikacji złożonego wniosku można zalogować się na swoje konto podając jako login swój nr PESEL i ustalając hasło za pomocą dostępnej na stronie logowania procedury Zapomniałem hasła .

 

Po weryfikacji należy złożyć wniosek o dostęp do konkretnej sprawy. W zakładce „wnioski” jest podzakładka „złóż wniosek” i możliwość wyboru. Portal daje możliwość śledzenia spraw również na poziomie Sądu Apelacyjnego, dlatego zachęcamy gorąco do korzystania z tej formy uzyskiwania wiedzy z postępowania w Naszych sprawach.

 

 

Zarząd ZBFSOP

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie