Aktualnośći

Kandydaci w wyborach parlamentarnych popierani przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Andrzej Rozenek

 

REKOMENDACJA

 

 

Wkrótce, bo już w miesiącu październiku, czeka nas najważniejsze wydarzenie polityczne bieżącego roku – wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. O mandat posła ubiegać się będzie Pan Andrzej Rozenek, polityk znany i zasłużony pełną poświęcenia walką o przywrócenie środowisku emerytów i rencistów mundurowych praw odebranych haniebną ustawą represyjną. Z pełnym przekonaniem popieram tę kandydaturę, właśnie z uwagi na jego odważne, mądre i sprawiedliwe stanowisko w tej sprawie.

Życzę Panu Andrzejowi Rozenkowi sukcesu w zmaganiach wyborczych, a następnie ważnych i pożytecznych dokonań parlamentarnych, nie tylko w interesie pokrzywdzonych emerytów i rencistów, ale również innych grup społecznych oraz całego naszego kraju.

 

 

Szczecin, 29 sierpnia 2019 r.

 

Dr Krzysztof Liedel – kandydat na Posła na Sejm RP – startuje  z 5 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 19 obejmującym obszar m.st. Warszawy.

Prawnik, specjalista w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, ekspert w zakresie analizy informacji. Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem oraz kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, wykładowca akademicki.

Emerytowany oficer Policji. Służył w pionie kryminalnym oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wykładał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Wieloletni pracownik administracji publicznej z doświadczeniem pracy w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor książek, monografii i kilkudziesięciu artykułów na temat terroryzmu i bezpieczeństwa informacyjnego.

W 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz osiągnięcia w działalności publicznej i naukowej.

GERARD WASZKIEWICZ – emerytowany oficer Policji, kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z miejsca 7 listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 7.

Wykształcenie; wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, menadżerskie w Lubelskiej Szkole Biznesu, a także w Centrum Prawa Kryminalnego Sam Huston University State – USA, przygotowanie pedagogiczne w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Od wielu lat związany z ziemią zamojską, służąc, pracując i działając dla jej mieszkańców m.in.:

– jako były Komendant Powiatowy i Miejski Policji (pełnił m.in. zaszczytną i odpowiedzialną funkcję dowódcy zabezpieczenia „Celebra” podczas historycznej wizyty Papieża Polaka w Zamościu w roku 1999) dbał o stan bezpieczeństwa i porządku w Zamościu i powiecie;

– jako były radny, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej oraz Przewodniczący Komisji Samorządu i Porządku Publicznego Rady Miasta Zamościa, w trosce o jakość życia codziennego mieszkańców Zamościa aktywnie uczestniczył przy wypracowywaniu decyzji w kwestiach poprawy infrastruktury miejskiej,

Dziś aktywny społecznik. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach pracy Rady Fundacji „Otwórzmy Swoje Serca”, a jako członek władz statutowych Aeroklubu Ziemi Zamojskiej (wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego AZZ) stara się o poprawę funkcjonowania Aeroklubu i lotniska w m. Mokre.

Od wielu lat działa też społecznie na rzecz środowiska „mundurowych”. Niegdyś sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP – członka Krajowej Komisji Wykonawczej. Aktualnie, jako Przewodniczący Komisji ds. Osób Represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., ustanowionej przy Zarządzie Koła SEiRP w Zamościu, współpracuje z w tym zakresie z FSSM RP.

 

Joanna Deoniziak – emerytowana policjantka, obecnie nauczycielka w liceum – kandydatka na Posła na Sejm RP, startująca z miejsca 11 listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 24.

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz przeszkolenie z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

Laureatka wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku „Nauczyciel Mądry Sercem”. Działaczka na rzecz społeczności lokalnej. Najważniejszymi zasadami, którymi się kieruje są uczciwość, poszanowanie prawa, sprawiedliwość, troska o innych.

W Sejmie chce zadbać o ludzi pokrzywdzonych i wykluczonych, nauczycieli, a przede wszystkim o dzieci i młodzież. Z troską podchodzi do problemów ludzi chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, a także do sytuacji w służbach mundurowych, emerytów i wie jak temu zaradzić.

Danuta Leszczyńska – emerytowana policjantka – kandydatka na Posła na Sejm RP, startująca z miejsca 12 listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 41.

Koleżanki i Koledzy!
Drodzy Wyborcy!

Jestem emerytowaną policjantką – nadkomisarzem Policji w stanie spoczynku. Służbę pełniłam przez 25 lat. Jestem kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej oraz licencjonowanym detektywem.

Wspólnie odbudujmy Polskę w Europie. Polskę, w której nie będą bezprawnie zabierane emerytury i renty całym grupom społecznym. Obecnie wojsku i policji, a jutro niepokornym nauczycielom, sędziom, prokuratorom i tym wszystkim, którzy staną się niewygodni dla łamiącej konstytucję grupy trzymającej władzę.

Renty i emerytury będą corocznie waloryzowane do rzeczywistych kosztów utrzymania. Utworzymy świeckie państwo, gdzie hierarchowie kościelni będą traktowani wobec prawa jak my wszyscy. Opłaty na ZUS i podatki będą pobierane od przedsiębiorców dopiero po przekroczeniu limitu dochodów.

Opieką Państwa, prokuratury i policji będą otoczone osoby pokrzywdzone, odtrącone, słabe, starsze, potrzebujące pomocy osoby o innych przekonaniach, orientacji seksualnej.

Położymy tamę bezprawiu. Taką Polskę dla każdego pokolenia możemy zbudować wspólnie, o ile tylko zechcecie. Idźcie na wybory! Każdy głos jest ważny w drodze do Polski prawa ,

Drodzy Wyborcy, bardzo proszę Was o oddanie na mnie głosu w dniu 13 października 2019 roku.

Serdecznie pozdrawiam


Danuta Leszczyńska

P.S.
Koleżanki i Koledzy!
SLD zapewnia mi tylko część materiałów wyborczych – ulotki, kalendarzyki, banery. Niezmiernie trudno jest mi prowadzić kampanię wyborczą ze skromnych środków domowego budżetu. Jeżeli jesteście w stanie wesprzeć mnie, to proszę o pomoc. Dla mnie liczy się każda złotówka wpłacona na:

FUNDUSZ WYBORCZY SLD
ul. Złota 6, 00-019 Warszawa
Nr konta: 69 1020 1026 3174 2000 0000 0711
Darowizna na Danutę Leszczyńską
Okręg nr 41​, poz. 12

_______________________________________________________________________________________________________________________________

REKOMENDACJA

Szanowni Państwo
W ślad za informacją od kolegi Eugeniusza Matuszaka zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o dotarcie do wszystkich naszych byłych koleżanek i kolegów z minionych lat służby, a poprzez nich do ich rodzin, przyjaciół i znajomych, aby poparli naszą koleżanką Danutę Leszczyńską i oddali właśnie na nią swój głos (okręg 41 lista KW Lewica pozycja 12). Danusia swoją postawą w trakcie kilkudziesięcioletniej służby (wydział obserwacji i kryminalny) udowodniła, że troska o bezpieczeństwo obywateli była jej priorytetem. Od kilku lat działa aktywnie społecznie na rzecz bezprawnie skrzywdzonych przez aktualnie rządzących. Dla naszego środowiska ważna jest świadomość, że ponowny wybór aktualnie rządzących nie powstrzyma ich przed zdegradowaniem naszych i nie tylko naszych emerytów na skraj ubóstwa. Wszak nie zawahali się obniżyć emerytury do 856 zł licząc 0% za rok służby podczas gdy niepracującym przestępcom odsiadującym wyroki policzyli po 0,7%. Mamy w województwie ponad 3 tysiące emerytów i jedynego kandydata na posła Danutę Leszczyńską. Głosujmy zatem wszyscy tak, aby mieć wpływ na to co dzieje się z Polską. Serdecznie o to wszystkich proszę.

z wyrazami szacunku
 nadinsp. w st.sp. Jerzy Stańczyk

Małgorzata Olińska-Bieg – kandydatka na Posła na Sejm RP, startująca z 5 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 21.

Emerytowana policjantka. Pełniła służbę w wydziale dochodzeniowo-śledczym oraz w zespole do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Przez 18 lat była członkiem , a następnie przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez 16 lat była zatrudniana także jako konsultant przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Obecnie nie pracuje zawodowo. Lubi wyprawy rowerem i pracę w ogrodzie. Dumna mama dwóch dorosłych córek.

Koleżanki i Koledzy!
Mieszkańcy opolszczyzny!

Nigdy wcześniej nie angażowałam się politycznie. Zostałam wychowana w duchu poszanowania prawa, a jako była policjantka jestem szczególnie wrażliwa na jego łamanie. Niestety, rządzący dzisiaj Polską bez żadnych skrupułów łamią nasze prawo, naszą Konstytucję. Na to nie ma mojej zgody! To musi się zmienić! Prawo musi obowiązywać wszystkich, bez wyjątku. Właśnie dlatego zdecydowałam się wejść do polityki i startuję w wyborach do Sejmu RP, by prawo znów znaczyło prawo, a sprawiedliwość – sprawiedliwość.

Jako posłanka będę zabiegać o wyrzucenie ustawy represyjnej zwaną „dezubekizacyjną” z polskiego systemu prawa, likwidację nierówności płacowych wśród kobiet i mężczyzn, wprowadzenie obowiązkowych zajęć z cyberbezpieczeństwa, edukacji seksualnej, występować przeciw dyskryminacji oraz o wprowadzenie pakietu  praworządności i reformę Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Powszechnych, Prokuratury i Krajowej Rady Sądownictwa, odpartyjnienie państwa poprzez likwidację Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej i Rady Mediów Narodowych. 

Odajcie głos na mnie. Nie zawiodę Was!

 

Małgorzata Olińska-Bieg

P.S.
Wszystkich, którzy zechceliby wesprzeć finansowo moją kampanię wyborczą, proszę gorąco o wpłaty na:

FUNDUSZ WYBORCZY SLD
ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 WARSZAWA
Nr konta: 78 1020 1026 3174 2000 0000 0743
Darowizna na Małgorzatę Olińską-Bieg
Okręg nr 21, poz. 5

 

Marek. K. Jeleniewski – emerytowany policjant – kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z 5 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 4.

Prawnik, politolog,  dr. nauk humanistycznych, dr. hab. nauk społecznych. Kształcił się w bydgoskim „Mechaniku” oraz na uniwersytetach w Poznaniu, Warszawie i Baton Rouge (USA).
Ma za sobą dwadzieścia sześć lat służby w policji m.in. jako negocjator antyterrorystyczny, rzecznik komendanta wojewódzkiego i pełnomocnik do spraw integracji z Unią Europejską.
Od roku 2003 pracownik naukowy na uniwersytetach w Bydgoszczy i Warszawie.
Autor m.in. 25 książek o Bydgoszczy i regionie oraz kilkuset publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych. Członek licznych towarzystw m.in. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej ojczyzny, zdecydowałem się na start do Sejmu RP. Uważam, że trzeba zatrzymać proces, który od czterech lat zżera Polskę.

Startuję z szóstego miejsca na liście Lewicy. Uważam , że dla myślącego wyborcy miejsce na liście nie ma znaczenia, że liczy się kandydat.

Całe dorosłe życie poświęciłem Bydgoszczy i regionowi. Przez 26 lat pracowałem w policji, a od roku 2003 jestem pracownikiem naukowym uniwersytetów w Bydgoszczy i Warszawie, gdzie wykładam prawo i politologię. Wypromowałem ok. 150 magistrów i licencjatów. 

Jeśli taka będzie Wasza wola będą bronić naszych interesów w Sejmie. A jest czego.

Marek. K. Jeleniewski

 

Dariusz Krzysztof Rozenek – emerytowany policjant, kandydat na Posła na Sejm RP, startuje z 20 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 19

Wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Społecznych, politolog, odbył szereg szkoleń specjalistycznych w Federalnym Biurze Śledczym (FBI) w Budapeszcie, Federalnym Urzędzie Kryminalnym (BKA)  w Wiesbaden, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Były policjant Komendy Głównej Policji –  Biura dw. z Przestępczością Zorganizowaną, Centralnego Biura Śledczego – ekspert ds. terroryzmu, ekspert ds. bezpieczeństwa i Komendy Stołecznej Policji – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją, Radca Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, twórca specjalnej sekcji dw. z pedofilią. Odznaczony srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, złotą i srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” , członek International Police Association.

___________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Warszawiacy!

Przez cały okres swojej pracy zawodowej zajmowałem się bezpieczeństwem, i nadal się zajmuję. Czas przywrócić w Polsce praworządność i poszanowanie prawa. Nie ma zgody na to by jakakolwiek władza odbierała prawa nabyte, pozbawiała ludzi pracy ze względu na inne poglądy  polityczne czy religię. Nie ma mojej zgody na odpowiedzialność zbiorową. Obiecuję, że zrobię wszystko by pociągnąć do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i Sądami Powszechnymi wszystkich tych, którzy łamali polską Konstytucję.
Każda Polka i Polak zasługują na to, by w czasie choroby otrzymywali 100 procent wynagrodzenia. Nikt nie choruje dla przyjemności. Dlatego państwo powinno dbać o swoich obywateli, by okres leczenia był jak najkrótszy, a pracownik nie powinien być dodatkowo karany utratą części uposażenia za to, że zachorował.
Będę namawiał wszystkich posłów, bez względu na reprezentowane środowiska polityczne, by wprowadzić w szkołach średnich, kosztem jednej godziny lekcji religii, zajęcia obejmujące kurs na prawo jazdy i pierwszą pomoc przedmedyczną. Zajęcia te byłyby finansowane przez państwo.
Zniesienie penalizacji za posiadanie i uprawianie marihuany, co w sposób znaczący wesprze leczenie nowotworów.
Nie zapominam o emerytach i rencistach. Najniższa emerytura i renta na poziomie 1600 zł i nieopodatkowane.
Nie jestem politykiem, tylko Polakiem, któremu nie jest obojętne łamanie prawa. Nie chcę stać dłużej z boku i przyglądać się, jak moja ojczyzna coraz bardziej jest alienowana w Europie. Czas to zmienić. Chcę by moje dzieci żyły w kraju, z którego będą dumni, gdzie brat nie będzie występował przeciwko bratu.
Mam nadzieje, że mi zaufacie, a ja Was nie zawiodę. Do zobaczenia przy urnie wyborczej.
Człowiek jest najważniejszy. 

Dariusz Rozenek

 

Artur Ostrowski, kandydat na Posła na Sejm RP, startuje z 2 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 10.

Mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi. Nauczyciel ZSP nr 2 w PiotrkowieTrybunalskim.

Radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego III i IV kadencji, wicewojewoda łódzki w latach 2003-2005.

Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych VII kadencji – jako poseł występował przeciwko ustawierepresyjnej z 2009 r.  zdecydowany przeciwnik ustawy represyjnej z 2016 r.

Członek Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SLD, członek ZNP.

Popierany przez mundurowych z regionu łódzkiego.

„Szanowni Państwo!

            Widzę swój udział w pracach Sejmu jako bardzo intensywne kontakty ze środowiskiem lokalnym. Znam problemy tych środowisk. Jako były wicewojewoda i były poseł wiem, co jest najpilniejsze i wymaga szybkiej i skutecznej realizacji. Oddając swój głos na mnie wybierzecie Państwo osobę doświadczoną w pracy samorządowej i parlamentarnej, człowieka uczciwego od zawsze związanego z Naszym regionem.

 

Artur Ostrowsk

Edward Józef Duliński, emerytowany policjant, kandydat na Posła na Sejm RP, startuje z 5 miejsca Listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 31.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach – dwa fakultety na wydziale prawa i administracji, otwarty przewód doktorski. Absolwent Akademii SW w Warszawie.

Służbę rozpoczynał w szeregach Milicji Obywatelskiej. W 1978 r. otrzymał tytuł milicjanta roku PRL. W 1979 był odznaczony i nagrodzony za czyn bohaterski w obronie obywateli – w trakcie akcji ciężko kontuzjowany (obecnie ma I grupę inwalidzką w związku ze służbą). Ostatnie stanowisko służbowe – Komendant Komisariatu Policji w Sosnowcu

Prowadzi kancelarię prawno-podatkową w Mysłowicach. Trzykrotnie nominowany do tytułu Prawnika Roku Pro Bono w RP.

Aktualnie Przewodniczący Rady SLD w Mysłowicach, Członek Mysłowickiej Rady Seniorów oraz Członek Zarządu Koła Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Koleżanki i Koledzy!
Wyborcy!

Oto hasła. z którymi idę do wyborów:

 • demokracja ma być prawdziwą demokracją
 • pełnia praw socjalno-bytowych dla każdego obywatela RP
 • uchylenie ustawy represyjnej

Jeśli zostanę Waszym Posłem na Sejm RP, będę je realizował z pełnym zaangażowaniem i konsekwencją.

 

Edward Duliński

Marek Trzybiński, emerytowany oficer wywiadu, kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z 8 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 13.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Wyborcy!

Witam Was serdecznie
Przez prawie 20 lat służyłem w polskim Wywiadzie cywilnym. Obecnie korzystam z „uroków” emerytury, a do tego angażuję się w działalność na rzecz środowiska mundurowych oraz partyjną (SLD).

Jakie były moje motywy do podjęcia tej, jak by się wydawało, „mission impossible” (oczywiście poza przekonaniem, że trzeba walczyć)?

Przede wszystkim chcę wykorzystać okazje do mówienia na szerszym forum o naszej sprawie.

Chcę pokazać, że bezprawie spotkało nie oprawców i morderców, jak nas określił M. Morawiecki, lecz ludzi, którzy służyli Polsce. Polsce, która była i przed 1989 rokiem, jak i Polsce istniejącej po tej dacie.

Chcę, aby prawo i sprawiedliwość było prawem i sprawiedliwością a nie PiS-em. Aby Konstytucja i wyroki sądów obowiązywały wszystkich.

Chcę, aby emeryci nie pauperyzowali się coraz szybciej i nie dusili się (zresztą jak my wszyscy) w smogu.

Chcę, aby Policja i służby specjalne służyły Polsce, a nie aktualnej władzy.

Chcę, aby w wojsku o awansach decydowały wiedza i doświadczenie, a nie politycy i aby wyposażenie obrony terytorialnej nie było ważniejsze niż uzbrojenie jednostek operacyjnych.

Chcę, aby nasza polityka zagraniczna nie szukała sprzymierzeńców za oceanem kosztem dobrych stosunków z sąsiadami.

Jest jeszcze więcej tych „ABY”.

Bardzo liczę na Wasze poparcie w tej, jednak mam nadzieję, „mission possible”.

 

 

Bożena Szubińska, emerytowana żołnierka, kandydatka na Posła na Sejm RP, startująca z 6 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 26.

___________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Jestem absolwentką Akademii Medycznej, Akademii Obrony Narodowej oraz Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Przez 26 lat, kontynuując tradycje rodzinne, pełniłam służbę wojskową, w korpusie medycznym różnych struktur Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, w Marynarce Wojennej, Sztabie Generalnym WP oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

Po wstąpieniu Polski do NATO pracowałam i działałam na rzecz równouprawnienia oraz przestrzegania i poszanowania praw Człowieka, przede wszystkim tego w mundurze z ograniczonymi prawami obywatelskimi.

Byłam Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet.

Jako Założycielka Rady Kobiet i Przewodnicząca Zespołu „Kobiety w służbach mundurowych” pełniłam funkcję Rzecznika Kobiet przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania. Reprezentowałam min. polskie kobiety w służbach mundurowych i na misjach wojskowych w strukturach NATO.  

Obecnie jako konsultant i ekspert współpracuję z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Aktywnie działam w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszeniu Kongres Kobiet.

Bliskie są mi sprawy bezpieczeństwa i obronności, ochrony zdrowia oraz poszanowania praw Człowieka.

NIE ZGADZAM SIĘ NA DYSKRYMINACJĘ, PRZEŚLADOWANIE i PONIŻANIE OBYWATELA,
SZCZEGÓLNIE EMERYTA i RENCISTY W MUNDURZE
!

 • Będę się starała o to, aby wojsko i służby mundurowe służyły i broniły społeczeństwa zamiast służyć partii rządzącej. W tym celu: będę zabiegać o przywrócenie cywilnej kontroli nad armią i służbami,
 • Będę się upominać o to, aby skazanie człowieka, odebranie mu jego uprawnień możliwe było jedynie na podstawie prawomocnego wyroku niezawisłego i niezależnego sądu. Zamiast jak to jest obecnie na podstawie ustawy uchwalonej przez polityków.
 • Będę zabiegać o przebudowę systemu oraz poprawę jakości i dostępności publicznych usług medycznych,
 • Będę się troszczyła o prawa człowieka, równouprawnienie, równość społeczną i przeciwdziałała wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i wykluczenia grup zawodowych, w tym kobiet w formacjach mundurowych i sektorze bezpieczeństwa,
 • Będę dbała o ochronę środowiska, a szczególnie Bałtyku w aspekcie kryzysu klimatycznego oraz jego wpływu na zdrowie społeczeństwa.

 

Bożena Szubińska

P.S.
Informacje o mnie można znaleźć także na Facebooku:  https://www.facebook.com/bozena.szubinska
oraz Twitterze: bozena szubinska@almateagd

Będę niezmiernie wdzięczna za finansowe wsparcie mojej kapanii wyborczej wpłatami na:

FUNDUSZ WYBORCZY SLD
ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa
nr konta: 81 1020 1026 3174 2000 0000 1174
Darowizna dla Bożeny Szubińskiej
Okręg nr 26, poz. 6

Bożena Szubińska

Adam Hoderny. emerytowany żołnierz, kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z 13 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 25.

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie studiów podyplomowych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Od 2008 r. jest przewodniczącym koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Malborku. członkiem prezydium Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku, Przewodniczącym Zarządu Miejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Malborku.

Radny Rady Miejskiej w Malborku.
Pracuje w Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Sportu, Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji, Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy burmistrzu miasta Malborka.

„Jeśli zostanę posłem RP, chcę skutecznie walczyć na rzecz zmian politycznych w Polsce, prawdy historycznej, poszanowania ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz o zniesienie, tzw. „ustawy  dezubekizacyjnej”.

 

 

Adam Hoderny

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kampanię wyborczą Kolegi Adama Hodernego można wesprzeć wpłatą na niżej podane konto.

FUNDUSZ WYBORCZY SLD
ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa
nr konta: 65 1020 1026 3174 2000 0000 1268
Darowizna dla Adama Hodernego
Okręg nr 25, poz. 13

Józef Gdański, emerytowany policjant, kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z 6 miejsca listy KKW Koalicja Obywatelska PO, .N, iPL, Zieloni, w okręgu wyborczym nr 23.

____________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Podkarpacia!

Nazywam się Józef Gdański, mam 59 lat, od 32 lat pozostaję w związku małżeńskim i mam dwoje dorosłych dzieci. Nie należę do żadnej partii politycznej. Posiadam wykształcenie wyższe prawnicze o kierunku administracyjnym. Jestem emerytowanym policjantem w stopniu generała Policji z 35 letnim stażem służby. Przez jej ostatnich osiem lat pełniłem funkcję komendanta wojewódzkiego Policji, najpierw na Podkarpaciu a następnie na Warmii i Mazurach. Aktualnie jestem wykładowcą akademickim w WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

We wszystkich relacjach, czy to służbowych, czy też prywatnych – zawsze najważniejszy był i jest dla mnie człowiek – jego godność i dobro bez względu na posiadany status społeczny czy finansowy.

Moje hasło wyborcze to; „Twórzmy dobro, STOP nienawiści”

W Sejmie RP chciałbym zadbać:

 1. O bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny .
 2. Dobre prawo, apolityczne służby, niezależną prokuraturę i wolne sądy stojące na straży godności i wartości ludzkich.
 3. Bezpieczną, silną ekonomicznie i wizerunkowo Polskę w zjednoczonej Europie.

Szanowni Państwo, proszę o wsparcie w okresie kampanii wyborczej i promowanie mojej osoby jako kandydata na Posła wśród znajomych, a w dniu wyborów o obdarzenie mnie zaufaniem poprzez oddanie na mnie głosu w wyborach do Sejmu RP.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Józef Gdański

 

Strona ZBFSOP w skrócie