Aktualnośći

Kolejna smutna informacja o śmierci naszego represjonowanego Kolegi

15 sierpnia odszedł od nas serdeczny Kolega i Przyjaciel, ppłk w st. spocz. ZYGMUNT KRÓLCZYK, był Naczelnikiem Wydziału Kontrwywiadu w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, a od sierpnia 1990 roku Naczelnikiem Wydziału Obserwacji w Urzędzie Ochrony Państwa w Szczecinie. W ostatnich latach ciężko chorował, a ustawa represyjna z grudnia 2016 roku pozbawiła Go finansowych możliwości skuteczniejszego leczenia. Gorący patriota, inicjator wielu operacji kontrwywiadowczych w interesie bezpieczeństwa państwa na Pomorzu Zachodnim. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci.

Strona ZBFSOP w skrócie

 • Kontakt
  • ul. Krochmalna 32 lokal 35
   00-864 Warszawa
   Dyżury: środa, 16:00 do 18:00
   tel.: (+48) 790 567 889
   Adres do korespondencji z Zarządem Głównym ZBF SOP: zarzad@zbfsop.pl
   Adres Redakcji www.zbfsop.pl: redakcja@zbfsop.pl