Aktualnośći

Kolejny list Andrzeja Rozenka do represjonowanych

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Jak co miesiąc zwracam się do Was w miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej.

Dziś chcę przedstawić Wam krótki raport. Przedstawiam najważniejsze działania dotyczące środowiska emerytów mundurowych, jakie podjąłem w ostatnich 12 miesiącach:

Wraz z całym klubem parlamentarnym

Lewica

złożyłem projekt ustawy cofającej skandaliczne zapisy ustaw przyjętych w 2016 i 2009 roku. Projekt otrzymał numer druku 100 i jest aktualnie procedowany przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki pomocy wicemarszałków Senatu RP

Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Tomasz KAMIŃSKI

udało się w Senacie zwołać konferencję „Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Ocena skutków i możliwość zmiany”.

Powołałem sejmowy Zespół ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy, w skład którego weszli przedstawiciele opozycji parlamentarnej.

Wziąłem udział w spotkaniach ze środowiskiem emerytów służb mundurowych. Miałem zaszczyt spotkać się z Wami w: Kołobrzegu, Częstochowie, Toruniu, Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Lęborku, Zamościu, Chełmie, Lublinie, Radomiu, Radomsku, Tarnowie, Mysłowicach, Cieszynie i Krakowie*. Dziękuję, każde z tych spotkań było dla mnie ogromnym przeżyciem i kolejną okazją do wymiany informacji, doświadczeń i poglądów na temat losu osób poszkodowanych ustawą represyjną.

Wraz z

Monika Kazula (przewodniczącą ZBFSOP) na ręce Ambasadora Marka Prawdy złożyłem list adresowany do Didier Reyndersa, komisarza ds. sprawiedliwości, członka Komisji Europejskiej. List doczekał się odpowiedzi. Niestety mało satysfakcjonującej.

Wraz z Robert Obaz – Poseł na Sejm RP IX kadencji

reprezentowaliśmy w sejmowej Komisji ds. Petycji stanowisko represjonowanych mundurowych.

Miałem zaszczyt wziąć udział w okolicznościowych i roboczych spotkaniach z organizacjami zrzeszającymi emerytów mundurowych, w tym z FSSSM RP, ZBFSOP, ZFBOR, ZŻWP, ZEiRSG oraz Stowarzyszeniem Generałów Policji RP.

Gdy tylko mogłem, byłem z Wami na demonstracjach, między innymi pod Sądem Okręgowym w Warszawie (ul. Płocka) i pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Nagłaśniałem krzywdę jaka spotkała środowisko emerytów mundurowych, poprzez konferencje prasowe, występy medialne, wywiady, wystąpienia z mównicy sejmowej, propagowanie filmów dokumentalnych Andrzeja Dziedzica i konferencje prasowe.

Odbyłem wiele spotkań bezpośrednich i on-line z osobami potrzebującymi pomocy lub porady. Mam nadzieję, że chociaż części z nich udało się pomóc.

Działania powyższe miały miejsce w trudnym czasie rozwijającej się pandemii.

Zarówno ja, jak i moje Biuro pozostaje do Waszej dyspozycji. Sprawa przywrócenia emerytom mundurowym bezprawnie odebranych świadczeń nadal pozostanie priorytetową częścią mojej działalności poselskiej. Możecie na mnie liczyć!

Życzę Wam dużo zdrowia i odporności,

Wasz Andrzej Rozenek /-/

* w niektórych miejscach spotykaliśmy się wiele razy.

 

Strona ZBFSOP w skrócie