Aktualnośći

Kolejny list posła Andrzeja Rozenka do represjonowanych

Warszawa, 16 lipca 2023 r.
Koleżanki i Koledzy!
Mundurowi!
8 marca w Szczecinie z inicjatywy posła KO Grzegorza Napieralskiego odbyło się spotkanie środowiska emerytów mundurowych. Mimo soboty i pięknej pogody sala wypełniła się do ostatniego miejsca.
Rozmawialiśmy o skandalicznej postawie części sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którzy jawnie ignorują uchwałę Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zawarte w ustawie kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Krótko mówiąc sędziowie stanowczo sprzeciwili się stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej.
W szczecińskim Sądzie Apelacyjnym najwyraźniej treść tej uchwały jest dla wielu sędziów mało istotna!
Rozmawialiśmy również o kolejnych szykanach jakie dotykają mundurowych. W 9 ustawach zaszyto zakaz zatrudniania (KAS, uczelnie państwowe, związki sportowe, PZŁ etc.).
Pisowcy uchwalili ostatnio kolejną ustawę, tym razem lustrującą służbę cywilną. I znowu sięgnęli po odpowiedzialność zbiorowa, listy proskrypcyjne z IPN, prześladowania i szykany!
Przedstawiciele wojskowych emerytów mundurowych z niepokojem podnosili, iż coraz częściej słyszą o ustawie wymierzonej w ich środowisko. Mogę potwierdzić, że w kuluarach politycy PiS odgrażają się, że po wyborach zabiorą się za zielone mundury.
Głos zabierało wiele osób z publiczności, m in. nadinspektor policji, były komendant główny Jerzy Stańczyk, który mówił o konieczności zachowania jedności środowiska i wsparcia dla głównych sił opozycji.
Niestety z powodów zdrowotnych nie dotarł na spotkanie min. Andrzej Milczanowski, który za pośrednictwem płk Antoniego Rojka serdecznie pozdrowił zebranych i po raz kolejny zapewnił o swoim nieustającym wsparciu.
Jak zwykle merytorycznie i konkretnie wypowiadał się Zdzisław Czarnecki, który wezwał do aktywności i udziału w kampanii wyborczej i samym akcie głosowania. PiS trzeba odsunąć od władzy i rozliczyć!
Spotkaniu uważnie przysłuchiwał się poseł KO ziemi radomskiej Konrad Frysztak .
Następne spotkania już są zaplanowane. Będę Was o nich informował.

Strona ZBFSOP w skrócie