Aktualnośći

List Andrzeja Rozenka do mundurowych

Warszawa, 16 listopada 2023 r.

Koleżanki i Koledzy Mundurowi!

Kolejna miesięcznica uchwalenia ustawy represyjnej jest okazją do przypomnienia, że ustawa ta kosztowała życie 68 osób wprost i tysiące pośrednio. Spowodowała tragedie kilkudziesięciu tysięcy obywateli i ich rodzin. Była zamachem na Konstytucję, wprowadzała odpowiedzialność zbiorową, jednocześnie odbierając prawa nabyte.

Przypominam o tym, gdyż w środę (15.11.) w Spale odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” X kadencji. W przyjętym stanowisku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraziła „stanowczy sprzeciw wobec planów przywrócenia uprawnień emerytalnych z lat PRL dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, które są jednym z punktów umowy koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy”. Związkowcy spod znaku „S” opowiedzieli się zatem za stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej i usankcjonowaną kradzieżą praw nabytych. Świadczy to o fundamentalnym niezrozumieniu istoty problemu. Bo tylko brakiem wiedzy można wytłumaczyć akceptację wykorzystania systemu emerytalnego do wymierzania sprawiedliwości. Związkowcy, którzy głoszą takie poglądy, sami wykluczają się z grona osób uprawnionych do kultywowania etosu „Solidarności”. Związku, który aktywnie zwalczał wszelkie przejawy państwa totalitarnego, z odpowiedzialnością zbiorową na czele.

Korzystając z okazji, chcę bardzo podziękować Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, od której na zakończenie mojej obecności w Sejmie RP otrzymałem dyplom i pamiątkowe pióro.

Jestem wzruszony. Pióro będzie pieczołowicie przechowywaną pamiątką rodzinna, a dyplom po oprawieniu trafi na honorowe miejsce na ścianie. Dziękuję Wam, za ten wspaniały gest!

Zawsze Wam oddany,

Andrzej Rozenek /-/

Strona ZBFSOP w skrócie