Aktualnośći

List Andrzeja Rozenka do represjonowanych

Warszawa, 16 stycznia 2024 r.
Koleżanki i Koledzy
Mundurowi!
Jak co miesiąc piszę do Was z troską myśląc o wszystkich, którzy wciąż walczą o sprawiedliwość.
Jako samozwańczy rzecznik Waszej sprawy ośmielam się zwrócić z apelem do rządzących.
W związku z konkretem nr 77 z programu Koalicji Obywatelskiej, w związku z punktem 20. umowy koalicyjnej i w związku z podpisaną 19 grudnia 2022 Deklaracją, należy jak najszybciej:
1. Zmusić ZER do wycofania wszystkich apelacji,
2. Masowo zastosować art. 8a ustawy,
3. Rozpocząć legislacyjną drogę ustawy antyrepresyjnej.
Szerzej napisałem o tym w nr 1 z tego roku Tygodnika NIE.
Zachęcam do lektury i dyskusji.
Wasz zawsze oddany,
Andrzej Rozenek /-/

Strona ZBFSOP w skrócie