Aktualnośći

List Pana Ministra Andrzeja Milczanowskiego do uczestników Konferencji 16 grudnia 2019 r.

Do uczestników Konferencji dot. „Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Ocena skutków, możliwości zmiany”.

 

Szanowni Państwo,

 

wielce żałuję, że ze względów zdrowotnych nie mogę uczestniczyć w Konferencji. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę owocnych obrad.

 

Szanowni Państwo,

 

pragnę tą drogą zwrócić się do wszystkich sędziów orzekających w sprawach funkcjonariuszy służb mundurowych skrzywdzonych ustawą represyjną:

Prowadźcie postępowania w tych sprawach w oparciu o przepisy Konstytucji i prawa unijnego, nie czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli macie w tym względzie wątpliwości, to przekażcie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie{a} prejudycjalne.

Wielu pokrzywdzonych funkcjonariuszy już zmarło, nie doczekawszy realizacji konstytucyjnego prawa – cytuję:”…do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”{art.45.1.Konstytucji}.

 

Szanowni Państwo,

 

w nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Treść proponowanych zmian w sposób zasadniczy godzi w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadami i przepisami prawa unijnego i zmierza do zniszczenia podstaw demokratycznego państwa prawa w naszym kraju.

Zarówno ustawa represyjna dotycząca funkcjonariuszy służb mundurowych, jak też projekt wspomnianej wyżej ustawy represyjnej dotyczącej sędziów musi się spotykać z ciągłym i zdecydowanym sprzeciwem ze strony środowisk i osób opowiadających się za demokratycznym ustrojem naszego kraju. W sprzeciwie tym nie może zabraknąć środowiska służb mundurowych.

 

 

 

Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

 

 

Andrzej Milczanowski

 

Strona ZBFSOP w skrócie