Aktualnośći

List Prezesa ZBFSOP do ZER

                                                                      

Warszawa, dnia __.01.2024 r.

 

Pani

Małgorzata Zdrodowska

Dyrektor

Zakładu Emerytalno-Rentowego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji                                                                                                Mail:

sekretariat_dyrektora@zer.mswia.gov.pl

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor

 

Powołując się na prawo do dostępu do informacji publicznej o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., póz. 902 t.j.), działając w imieniu Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa zwracam się do Pani Dyrektor z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi według stanu na dzień 15 stycznia 2024 r. na nastepujące pytania:

  1. W ilu sprawach ZER MSWiA wniósł do Sadu Najwyższego skargi kasacyjne od        wyroków sądów apelacyjnych? Ile zostało już rozstrzygniętych i w jaki sposób?
  2. W ilu decyzjach wydanych po wyrokach sądowych został przez ZER MSWiA zastosowany przelicznik 0,7% za lata służby przed 1990 r.? Ilu świadczeniobiorców odwołało się od decyzji z zastosowaniem tego przelicznika?

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Głównego ZBFSOP

 

 

Roman Brzóska

Dyrektor ZER 2024

Strona ZBFSOP w skrócie