Aktualnośći

Odszedł na wieczny spoczynek ppłk Antoni Jurzak

Z przykroscia informujemy, ze kolejny Nasz Represjonowany Kolega nie doczeka już sprawiedliwości.W dniu 30 lipca 2020 r. odszedł na wieczną służbę ppłk Antoni Jurzak, funkcjonariusz UOP i ABW.

Cześć jego pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 sierpnia, godzina 9.20 na Cmentarzu Bródnowskim w drewnianym kościele

Strona ZBFSOP w skrócie