Aktualnośći

Odwołanie Manifestacji 15 grudnia

Decyzją Zarządu FSSM odwołano demonstrację 15 grudnia 2018 r.

Szczegóły w załączniku.

 

L .dz. 258/2018                                                                      Warszawa, dnia 05 grudnia 2018 r.

 

 

Koleżanki I Koledzy! członkowie FSSM RP

 

 

KOMUNIKAT

 

W nawiązaniu do organizacji w dniu 15 grudnia 2018 r. manifestacji (zgromadzenia z przemarszem) w rocznicę uchwalenia na „wątpliwym” posiedzeniu w Sali Kolumnowej Sejmu (toczy się postępowanie w tej sprawie) kilka ważnych dla bytu Państwa  ustaw, m. in. –

„ustawy budżetowej” „ustawy represyjnej” oraz „lex Szyszko” (wyrąb lasów),

 

uprzejmie informuję o odwołaniu manifestacji.

 

W  odpowiedzi  na  pismo  z dnia  02  listopada  2018 r. organizacje  zrzeszone  oraz

„komitety  protestacyjne” Federacji  zadeklarowały  udział  w  zgromadzeni u  około  1000 uczestników (500 osób – zorganizowane grupy z Kraju oraz około 500 osób z Warszawy).

Prowadzone rozmowy z innymi organizacjami pozarządowymi (Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, Inicjatywa Feministyczna, Akcja Demokracja, Obywatele RP) mimo początkowych zapowiedzi nie doprowadziły do wsparcia tej manifestacji, gdyż:

– 13 grudnia br. Władysław  Frasyniuk           (Akcja Demokracja)      planują zorganizowanie ogólnopolskiej demonstracji w jej obronie;

– 15 grudnia br. Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie zaplanował w Warszewie otwarte spotkanie Komitetu nt. przygotowań do eurowyborów;

– Związek Nauczycielstwa Polskiego  zapowiada  organizację  demonstracji  w  Warszawie w obronie  praw nauczycieli, a następnie „akcję L4″.

 

Zaistniałe okoliczności powodują, że manifestacja tylko „mundurowych” (nieliczna grupa) przyniosła by negatywne skutki dla Naszego środowiska.

 

Propozycje innych działań zostaną przedstawione i omówione na posiedzeniu Zarządu Federacji w dniu 11 grudnia 2018 r.

 

 

Prezydent FSSM RP

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie