Aktualnośći

OŚWIADCZENIE byłej Komisji Prawnej FSSM RP

Warszawa, dnia 6 lipca 2022 r.

OŚWIADCZENIE
byłej Komisji Prawnej FSSM RP

 

W związku z wyborem nowych władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, z dniem 27 maja 2022 r. zakończyła działalność Komisja Prawna FSSM w dotychczasowej formule organizacyjnej i składzie osobowym.

Nowo wybrane władze mają niezbywalne prawo do wypracowania nowej wizji funkcjonowania Komisji i zespołów zadaniowych FSSM oraz sformowania ich składów osobowych, w sposób adekwatny do celów działania Federacji przedstawionych w Uchwale programowej IV Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji politycznej. Na chwilę obecną nie znamy rozstrzygnięć w tym zakresie.

Działania Komisji Prawnej FSSM w dotychczasowym układzie osobowym  koncentrowały się głównie na pomocy prawno-doradczej osobom poszkodowanym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Realizowaliśmy także zadania z innych obszarów dotyczących ogółu emerytów i rencistów służb mundurowych, zgodnie ze Statutem FSSM. Większość efektów naszej pracy była publikowania na stronie internetowej Federacji.

Jako wolontariusze robiliśmy wszystko co w naszej mocy aby tym zadaniom sprostać. Mamy nadzieję, że w poważnym zakresie nam się to udało.

Uważamy, że szczególnego zainteresowania i troski wymagają nadal osoby represjonowane, których odwołania od decyzji Dyrektora ZER są w trakcie procedowania przed sądami oraz te, których sprawy pozostają jeszcze w stanie zawieszenia. Jako osoby często w podeszłym wieku i samotne oczekują prawnego wsparcia, także z powodu braku możliwości finansowych zaangażowania profesjonalnych pełnomocników procesowych. Nie można Ich pozostawić bez pomocy.

Takie przesłanie pozostawiamy nowo wybranym władzom FSSM RP.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy inspirowali prace naszej Komisji zgłaszając realne problemy prawne wymagające wyjaśnienia, także poprzez udostępnianie swoich dokumentów procesowych, które wykorzystywaliśmy w naszej pracy dla dobra ogółu.

 

 

        Komisja Prawna

przy Zarządzie FSSM RP urzędującym do dnia 25 maja 2022r.

 

 

Powyższe Oświadczenie jest odpowiedzią na liczne pytania naszych Koleżanek i Kolegów czytelników strony internetowej FSSM RP.

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie