Aktualnośći

Podziękowania Ewy Macek

 

Serdecznie dziękuję za wszystkie Państwa głosy oddane na mnie w trakcie Plebiscytu Dziennika Zachodniego wyboru:  10 WPŁYWOWYCH KOBIET WOJ.ŚLĄSKIEGO w 2020 r., które kształtują rzeczywistość i stanowią o sile tego regionu.

Zajęłam 4 lokatę, z ilością – 3563 głosów, a pozostałe wyniki to: 1 lokata – 5297, 2 – 4945  i  3 – 4067. Czy to sukces? Pozostawiam do oceny Państwa. Najważniejsze, że w wydanej książce Dziennika Zachodniego będą przedstawione wywiady z 10 Wpływowymi Kobietami woj. śląskiego w 2020 r. i będę miała honor przedstawić sytuację środowiska Seniorów Służb Mundurowych, a w tym osób Represjonowanych. Nie jest to moje osobiste zwycięstwo, ponieważ tą drogą nie podążam sama. Ten wynik oddanych na mnie  głosów z całej Polski, tak naprawdę jest sukcesem wielu osób, : Emerytów  Mundurowych i ich Rodzin, FSSM RP i szczególnie ZBFSOP, SE i RP, SG, SW, Wojska, i innych stowarzyszeń należących do wym. Federacji,  parlamentarzystów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i pozarządowych, działających na rzecz przywrócenia godności, honoru i świadczeń emerytalno- rentowych osób objętych ustawą represyjną, a także niwelowaniu jej negatywnych skutków oraz w realizacji działań statutowych SE i RP na rzecz Seniorów. Szczególne podziękowania kieruję do obrońcy, reprezentanta Represjonowanych Mundurowych w Sejmie RP – posła  Andrzeja Rozenka, który napisał tak wzruszający Apel, popierający mnie. Czuję się zaszczycona poparciem W-ce Marszałka Senatu RP – Michała Kamińskiego i europosła z woj. śląskiego – Marka Balta z Lewicy, którzy również głosowali na mnie, a także gronem przyjaciół nie związanych z służbami mundurowymi. Wywalczyliśmy 4 miejsce i wspólnie cieszymy się z dostrzeżenia i docenienia naszych działań i problemów ze strony  Redakcji Dziennika Zachodniego, jej czytelników i mediów. „Nic o mnie bez Was”. Choć działalność społeczna i charytatywna wymaga ogromnego nakładu pracy i czasem niesie za sobą wiele trudności, to daje jednak najwięcej satysfakcji, każde nawet drobne osiągnięcie dodaje skrzydeł. Państwa wsparcie utwierdziło zarówno mnie, jak i wielu innych zaangażowanych w działalność społeczną przekonaniu, że to co robimy jest słuszne i doceniane, a także jest motorem napędzającym do dalszego działania.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie w organizowaniu działań na rzecz naszej społeczności zarówno w woj. śląskim, jak i w całym kraju. Dzięki Waszemu wsparciu moja praca jest efektywna i dzięki głosom oddanym na mnie z całej Polski w Plebiscycie, zaszłam tak wysoko, za co jeszcze raz dziękuję.

Szczególne podziękowania kieruję do członków ZBFSOP, za oddane na mnie głosy, a przede wszystkim Zarządowi wym. Stowarzyszenia za ogromne wsparcie organizacyjne, które pozwoliło mi zająć 4 miejsce w Plebiscycie.

Pragnę zaznaczyć, że współpraca pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami od dłuższego czasu układa się modelowo, za co, bardzo dziękuję.

Gratuluję Wszystkim 100 Nominowanym Kobietom w Plebiscycie, a Gremium Redakcyjnemu Dziennika Zachodniego dziękuję za wyróżnienie i Nominację.

 

Pozdrawiam serdecznie- Ewa Macek

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie