Aktualnośći

Podziękowanie Zarządu ZBFSOP

„Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu pragniemy serdecznie podziękować

wszystkim, którzy wzięli udział w akcji protestacyjnej zorganizowanej z

inicjatywy ZBFSOP pod Sądem Okręgowym w Warszawie w dniach od 12

listopada do 16 grudnia br. Słowa szczerego uznania kierujemy nie tylko

do członków Związku, ale również do koleżanek i kolegów ze Straży

Granicznej, Policji oraz byłego Biura PESEL, których codzienne wsparcie

umożliwiło kontynuację protestu i uwieńczenie go Zgromadzeniem

pod Sejmem RP w dniu 16 grudnia, w trzecią rocznicę

uchwalenia represyjnej ustawy emerytalnej.  Szczególnie serdecznie

dziękujemy posłom Lewicy – Andrzejowi Rozenkowi i  Hannie Gill-Piątek,

posłowi PO – Janowi Grabcowi, przewodniczącemu FSSM – Zdzisławowi

Czarneckiemu, Obywatelom RP i byłemu Ministrowi MSW Henrykowi

Majewskiemu za czynny udział w naszym proteście. Jednocześnie słowa

podziękowania kierujemy do byłego Ministra MSW, Andrzeja

Milczanowskiego, za udzielanie pomocy w naszych działaniach oraz stałe

dodawanie otuchy. Gorąco dziękujemy również wicemarszałkowi Michałowi

Kamińskiemu, który od dawna wspiera nasze działania. Życzliwe słowa

podziękowania kierujemy też do wszystkich naszych represjonowanych

koleżanek i kolegów z innych miast, którzy solidaryzując się z nami

organizowali protesty pod sądami rodzimych miejscowości. Jednocześnie

pragniemy wyrazić nadzieję dalszego ciągu wspólnych działań

zmierzających do odzyskania godności przez środowisko byłych

funkcjonariuszy mundurowych. Pamiętajmy, iż wyłącznie, wspólnie

……… niemożliwe ma szansę stać się…. możliwe! A zatem bądźmy

nadal razem!”

 

Strona ZBFSOP w skrócie