Aktualnośći

Podziękowanie

Koleżanki i Koledzy!
W imieniu Zarządu Naszego Związku pragnę wam wszystkim serdecznie podziękować zarówno za obecność jak i za gorące wsparcie dla inicjatywy Marszu Wolności 4 czerwca 2023r.
Za Zarząd
Roman Brzóska

Strona ZBFSOP w skrócie