Aktualnośći

Prośba o regulowanie składek członkowskich

Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy o wnoszeniu rocznej składki. Wpłatę w wysokości 50 PLN prosimy wpłacać na konto w BNP Parisbas: 24 2030 0045 1110 0000 0031 5020

Jednocześnie Zarząd Związku podjął uchwałę dotycząca zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Z listy członków zostanie skreślona osoba, która zalega z opłatą składek od 2 lat. Termin wpłat za ten okres mija 31.03.2024 r. Mając na uwadze trudną sytuację finansową wielu naszych członków wynikającą ze skutków ustawy represyjnej, dopuszczamy wydłużenie tego okresu po indywidualnym, telefonicznym lub osobistym, zgłoszeniu osoby zainteresowanej.

Zarząd ZBFSOP

Strona ZBFSOP w skrócie