Aktualnośći

Protesty represjonowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych

Trwają pikiety przed sądami okręgowymi, wydziałami pracy i ubezpieczeń społecznych byłych funkcjonariuszy służb specjalnych pozbawionych znacznych części emerytur. Pierwsze protesty miały miejsce przed Sądem Okęgowym, XIII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych w Warszawie, który z mocy ustawy jest właściwy do rozpatrywania odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A, w którym ze względu na skierowanie przez skład orzekający pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w lutym 2018 roku oczekuje na rozpatrzenie ponad 20 tysięcy spraw. Protesty trwają od 13 dni i nie zanosi się, aby szybko się zakończyły. Do protestujących w Warszawie dołączali m.in. i Andrzej Rozenek, Hanna Gill- Piątek, poseł i posłanka Lewicy, Zdzisław Czarnecki Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i reprezentantki i reprezentanci Obywateli RP. Pani Poseł Hanna Gill-Piątek oraz Obywatele RP złożyli petycje w sprawie emerytów mundurowych do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Za przykładem represjonowanych z Warszawy poszli ich koledzy m.in. ze Świdnicy, Kalisza, Krakowa, Siedlec, a dziś  z Poznania i Łodzi. W proteście w Łodzi uczestniczyli także posłowie Lewicy Hanna Gill- Piątek i Tomasz Trela, a także Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM. Tomasz Trela poinformował zebranych m.in. o planach opracowania projektu ustawy przywracającej emerytom mundurowym nabyte prawa, nad którą pracuje Andrzej Rozenek. Uczestnicy protestu złożyli petycję do sądu.

Strona ZBFSOP w skrócie