Aktualnośći

TO TRZEBA PAMIĘTAĆ Napraw swój błąd i nie głosuj na PIS

 

TO TRZEBA PAMIĘTAĆ

Napraw swój błąd i nie głosuj na PIS  

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to najwyższy, niepodważalny akt prawny, który został przez cały naród polski zatwierdzony w referendum konstytucyjnym. Narzuca on niezbędne zasady i ramy prawne funkcjonowania państwa i każdy przedstawiciel władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) przysięgał, że będzie jej przestrzegał.

 

Trzy lata temu partia Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory parlamentarne i prezydenckie. Mając zdominowane dwa z trzech kluczowych systemów funkcjonowania państwa uznała, że może zdobyć władzę totalną i opanować także system sądowniczy. Jedyną przeszkodą w osiągnięciu tego celu była Konstytucja RP. Jej przestrzeganie powinien gwarantować, dedykowany temu celowi, Trybunał Konstytucyjny, więc PiS bezprawnie zmieniła jego skład osobowy i wprowadziła do TK całkowicie uległych sobie sędziów „dublerów”.  Zapewniło to rządzącym poczucie pełnej bezkarności i umożliwiło dowolne łamanie konstytucyjnych zasad praworządności i ładu demokratycznego.

 

Lista dokonanych w tym zakresie przestępstw jest bardzo długa i ich opis zająłby zbyt wiele miejsca (samemu prezydentowi Dudzie wykazano co najmniej 12 oczywistych naruszeń Konstytucji). Można jedynie dla przykładu wspomnieć o kilku z nich:

 • niepublikowanie obowiązujących wyroków TK,
 • niepowoływanie legalnie wybranych sędziów TK,
 • niedopuszczanie opozycji do głosu i stosowanie wobec niej niewspółmiernych represji finansowych,
 • niewpuszczenie posłów opozycji na salę obrad w sali kolumnowej, gdzie bez wymaganego kworum uchwalono zarówno budżet jak i ustawę represyjną która spowodowała śmierć 52 osób, a następnie fałszowano dokumentację sejmową,
 • wybranie większości członków KRS przez rządzących polityków, co następnie pozwoliło PiS na stworzenie podporządkowanego sobie pionu dyscyplinarnego SN, a w konsekwencji możliwość represjonowania sędziów ewentualnie orzekających niezgodnie z oczekiwaniami tej partii,
 • uchwalenie ustaw eliminujących nieusuwalnych zgodnie z Konstytucją RP sędziów SN, w tym I Prezes SN,

 

Oprócz drastycznych naruszeń reguł konstytucyjnych totalna władza partii Jarosława Kaczyńskiego zaowocowała m. in.:

 • uczynieniem z TVP i Polskiego Radia jej cynicznej tuby propagandowej, dalekiej od jakiegokolwiek obiektywizmu i przyzwoitości,
 • ogromnym osłabieniem realnej siły polskiej armii,
 • zniszczeniem autorytetu Polski na arenie międzynarodowej,
 • rozpowszechnieniem się na ogromną skalę kumoterstwa i nepotyzmu,
 • pojawieniem się ogromnej korupcji na najwyższych szczeblach władzy,
 • niespotykanym skokiem na państwową „kasę” całej rzeszy aktywistów PiS, uległych dziennikarzy, działaczy fundacji im służących, itp.,
 • wykorzystywaniem pionu prokuratorskiego, kierowanego i nadzorowanego przez polityków PiS, do prowadzenia postępowań zgodnie z interesem i potrzebami ich formacji,
 • ustawicznym stosowaniem cynicznych kłamstw i półprawd, jako stałej metody ogłupiania społeczeństwa i walki z opozycją,

 

Takich obszarów jak i konkretnych przypadków łamania reguł praworządności i demokracji, a także pazerności, buty i arogancji, można przytoczyć dużo, dużo więcej. Ponurego obrazu dopełnia fakt, że wszystkie one są dokonywane świadomie, w poczuciu bezkarności i z pełną  premedytacją, co przyznawali publicznie nawet niektórzy z aktywistów PiS. Jedynym elementem, który powodował, że w pewnych przypadkach musieli hamować swe zapędy, była przynależność Polski do Unii Europejskiej i groźba niekorzystnych wyroków wydawanych przez jej trybunały. PiS najchętniej wyprowadziłby Polskę z Unii, aby bez ograniczeń sprawować totalne rządy, ale obecnie aż ponad 80% Polaków deklaruje silne przywiązanie do UE. Partia Kaczyńskiego, panicznie bojąca się utraty poparcia społecznego, a co za tym idzie władzy, została więc zmuszona do ogłoszenia, że również jest bardzo gorącym zwolennikiem UE. To zakłamanie PiS, widoczne teraz nawet dla jej zwolenników, daje realne i wciąż rosnące szanse opozycji na pokonanie tej partii wszechwładnie rządzącej w najbliższych wyborach parlamentarnych, zwłaszcza że w obliczu instytucji europejskich mało prawdopodobne stanie się skuteczne sfałszowanie ich wyników przez rządzącą formację.

Sławomir Sadowski

Strona ZBFSOP w skrócie