Aktualnośći

Uchwała RK SLD ws. ustawy represjonującej emerytów mundurowych

Uchwała RK SLD ws. ustawy represjonującej emerytów mundurowych

 15.12.2018  Obradująca w Warszawie Rada Krajowa SLD przyjęła uchwałę w sprawie ustawy represyjnej wobec emerytów mundurowych.

Oto tekst uchwały:

UCHWAŁA

Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

16 grudnia 2016 roku posłowie PiS uchwalili ustawę „o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”. Tak zwaną ustawę dezubekizacyjną, a precyzyjnie represyjną.

 

Wskutek tej ustawy śmierć poniosło co najmniej 52 emerytów mundurowych. Popełnili samobójstwo, ze stresu dostali udaru mózgu lub zawału, zmarli w wyniku odstawienia leków, a nawet pożywienia.

 

55 tysięcy osób objętych ustawą i ich rodziny żyją w skrajnej nędzy. Wśród nich są także wdowy i sieroty po funkcjonariuszach. W przededniu drugiej rocznicy uchwalenia tej haniebnej ustawy Sojusz Lewicy Demokratycznej  oświadcza:

 1. Nie zgadzamy się na stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec jakiejkolwiek grupy obywateli.

 

 1. Odebranie komukolwiek praw nabytych uważamy za jawne bezprawie i bezprecedensowy akt agresji władzy wobec społeczeństwa.

 

 1. Solidaryzujemy się ze środowiskiem osób objętych ustawą represyjną oraz ich rodzinami.

Pamiętamy o Waszej krzywdzie i zrobimy wszystko, by przywrócić należne Wam świadczenia  oraz ukarać winnych tragedii jaka Was dotknęła.

 

Rada Krajowa SLD

 

Warszawa, 15 grudnia 2018 r.

 

Strona ZBFSOP w skrócie

 • Kontakt
  • ul. Krochmalna 32 lokal 35
   00-864 Warszawa
   Dyżury: środa, 15:00 do 18:000
   tel. tylko w czasie dyżuru:
   (+48) 790 567 889
   Adres do korespondencji z Zarządem Głównym ZBF SOP: zbfsop@zbfsop.pl
   Adres Redakcji www.zbfsop.pl: redakcja@zbfsop.pl