Aktualnośći

Ważne oświadczenie Prezydenta FSSM

 

Koleżanki i Koledzy!
Członkowie organizacji wchodzących w skład
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ,
funkcjonariusze i żołnierze niezrzeszeni
oraz nasi sympatycy!

Marzeniem moim, członków Zarządu i działaczy FSSM RP było i jest, by całe środowisko „mundurowe” w sprawach dla niego fundamentalnych, zawsze „mówiło jednym głosem”, by kiedy komukolwiek z ludzi noszących kiedykolwiek mundur, niezależnie od jego koloru, działa się krzywda, wszyscy „mundurowi” stali murem w jego obronie.

Spełnienie tych marzeń nie jest łatwe, albowiem środowisko „mundurowe” (licząc byłych i pozostających w służbie żołnierzy i funkcjonariuszy) to ok. 700 000 obywateli Polski. Jeśli doliczymy do tego ich rodziny, to możemy mówić o ok. 2 milionach osób. Jesteśmy, jak całe polskie społeczeństwo, różnorodni i podzieleni Różnimy się pochodzeniem, wykształceniem i światopoglądami,  wśród nas są ludzie wierzący i niewierzący, lewicowi i prawicowi, konserwatyści i liberałowie. konformiści i nonkonformiści.
Dlatego delegacje FSSM RP są obecne na bardziej lub mniej oficjalnych obchodach rocznicowych, różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach nt. przeszłości i przyszłości polskich służb mundurowych, spotkaniach i protestach różnych ugrupowań prodemokratycznych, ale także na mszach rocznicowych i uroczystościach takich jak np. coroczne Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Wszystko to czynimy w imię dobrze pojętego, wg nas, interesu środowiska „mundurowych” i przykro nam, ze niektórzy tego nie rozumieją
Chcemy i musimy być tam, gdzie nas chcą i gdzie nas widzą niechętnie. W imię demokracji i prawdy historycznej. Chcemy łączyć – nie dzielić! Chcemy, aby ci wszyscy ludzie, których łączy mundur, pokazali całej Polsce, że można być wspólnotą ponad podziałami, że można mieć wspólny cel, mimo dzielących nas różnic.

Abyśmy mogli te nasze marzenia i działania realizować, Polska musi być państwem prawa. Wartości, takie jak Konstytucja RP, demokracja, trójpodział władzy, prawa i wolności wszystkich obywateli, muszą być w Polsce przestrzegane.

Zakładając nasze mundury wszyscy przysięgaliśmy i ślubowaliśmy służyć wiernie Polsce i Narodowi polskiemu, bronić jej niepodległości i granic, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Przysięgaliśmy i ślubowaliśmy stać na straży Konstytucji, chronić i przestrzegać ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny.

Dlatego Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nigdy nie stanie po stronie tych, którzy Konstytucję RP łamią i te wartości depczą, niezależnie od tego jakie ugrupowanie polityczne reprezentują.

Dziś poszanowania tych wartości nie zapewnia partia Prawo i Sprawiedliwość, która rządzi Polską w sposób autokratyczny od 4 lat, powołując się na mandat społeczny uzyskany w poprzednich wyborach i jednocześnie „zapominając”, że ów mandat na sprawowanie władzy nie jest mandatem na łamanie Konstytucji i prawa RP. Wiemy, że jej zwycięstwo w nadchodzących wyborach będzie pogłębieniem dotychczasowej polityki dążenia do monopartyjnego władztwa, dalszego łamania i ograniczania praw obywateli i dzielenia ich na lepszych i gorszych.

13 października 2019 r. musimy odsunąć tę partię od władzy, oddając nasze głosy na te ugrupowania, które deklarują, że wartości, których przysięgaliśmy strzec jako żołnierze i funkcjonariusze, będą w Polsce przestrzegane, bezprawne „ustawy” cofnięte, a odpowiedzialni za bezprawie – rozliczeni  i pociągnięci do odpowiedzialności.

Dlatego, mając na uwadze wspomnianą wyżej różnorodność naszego środowiska, FSSM RP nie ograniczyła się do popierania tylko jednego z ugrupowań politycznych, ani też tylko jednego, konkretnego kandydata, spośród startujących w nadchodzących wyborach. Rekomendujemy kandydatów z komitetów wyborczych Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej, wskazanych przez różne grupy środowiska „mundurowych”, by każdy, kto identyfikuje się z tym środowiskiem, mógł wybrać kandydata z opcji bliższej jego światopoglądowi.

Koleżanki i Koledzy!

Osobiście uważam, że obowiązkiem każdego polskiego żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych, niezależnie od tego, czy dziś pozostaje w służbie czynnej, czy jest w stanie spoczynku, jest popieranie wyłącznie ugrupowań politycznych, które gwarantują, że Polska będzie państwem prawa. Jeżeli ktoś, kto nosi lub kiedykolwiek nosił mundur popiera i głosuje na ugrupowanie polityczne (niezależnie od jego barwy i intencji), które łamie polską Konstytucję, prawo, sortuje Polaków na lepszych i gorszych, nie dotrzymuje gwarancji państwowych, odbiera obywatelom słusznie nabyte prawa, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej, powinien spotkać się ze stanowczym potępieniem i ostracyzmem całego środowiska „mundurowych”. Jego postawa jest bowiem złamaniem przysięgi, którą składał wkładając mundur, i która nie wygasa z chwilą jego zdjęcia.

Pamiętajcie! Jest nas, „mundurowych”, ok. 2 milionów. To ogromna siła wyborcza, która może stanowić „języczek u wagi” w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Nie zmarnujmy jej.
Idźcie głosować!

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

 

Strona ZBFSOP w skrócie