Aktualnośći

Ważny Apel FSSM

A P E L

 

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Koleżanki i Koledzy!

Wyznaczony został termin wyborów parlamentarnych. Kalendarz wyborczy został

ustalony tak, aby maksymalnie skrócić kampanię wyborczą, oraz utrudnić jej organizację

i prowadzenie przez opozycję, oraz organizacje pozarządowe. Przepisy kodeksu

wyborczego forują partie polityczne kosztem stowarzyszeń. Sytuacja ta wymaga szczególnej

mobilizacji i sprawnego działania wszystkich członków Federacji. Każde stowarzyszenie

wchodzące w skład Federacji powinno aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą. Nasza

aktywność powinna koncentrować się na wspieraniu kandydatów, którzy popierali naszą

walkę w obronie osób poszkodowanych ustawą represyjną, zgłaszaniu kandydatów do

terytorialnych komisji wyborczych, kandydatów na mężów zaufania oraz społecznych

obserwatorów wyborów. Pamiętajmy o krzywdzie osób dotkniętych skutkami ustawy

represyjnej.

Koleżanki i Koledzy!

Zbliżające się wybory zdecydują o przyszłości Polski na długie lata. Muszą one jasno

dać do zrozumienia, że prawo, wolności i swobody obywatelskie są ważniejsze od interesów

politycznych. Nie możemy oddać swego głosu na łamiących powyższe wartości.

Nie pozwólmy na przejęcie pełnej kontroli nad sądami, instytucjami kultury oraz

wolnymi mediami, na ograniczanie władzy samorządów i roli organizacji pozarządowych. Nie

możemy się godzić na nową politykę historyczną, dzielenie życia i krwi żołnierzy

i funkcjonariuszy walczących na wielu frontach II wojny światowej, oraz stojących na straży

bezpieczeństwa wewnętrznego , a także na wymazywanie bohaterów z kart historii Polski.

Nie możemy pozwolić, aby sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kraju były

przedmiotem partykularnych gier politycznych.

Do wyborów zostało naprawdę niewiele czasu. Zbierzcie chętnych na mężów zaufania

oraz do obserwacji wyborów. Zaproście swoich członków i sympatyków do włączania się w

wybory. Zorganizujcie ich szkolenie. Skorzystajcie z pomocy komisarzy wyborczych. Ich

nazwiska, rejony odpowiedzialności oraz dane adresowe znajdziecie na stronie internetowej

Państwowej Komisji Wyborczej. Przygotujcie dla swych przedstawicieli odpowiednie

pełnomocnictwa i zaświadczenia.

Mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów potrzeba naprawdę dużo. Powinni

być oni obecni w każdej komisji wyborczej. Aby to zapewnić zorganizujcie współdziałanie

wszystkich stowarzyszeń służb mundurowych działających na Waszym terenie. Nawiązujcie

współpracę z komitetami wyborczymi, które zamierzacie wspierać i ustalcie z nimi zasady

współpracy.

Skorzystajmy z naszych uprawnień. Aktywnie włączmy się w przebieg wyborów.

Pokażmy decydentom politycznym, że sprawy kraju leżą nam na sercu, że nie jest nam

wszystko jedno.

 

Prezydium

 

Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023

Strona ZBFSOP w skrócie