Aktualnośći

Ważny dokument SEiRP

Poniższy materiał został przygotowany przez Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Zamieszczamy ten dokument dzięki uprzejmości SEiRP i w ramach współpracy między naszymi organizacjami.

 

 

PODPOWIEDŹ

 

JAK STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

 

 

Świadczenie wspierające wypłacane jest co miesiąc, bez względu na wysokość renty czy emerytury, a także tym osobom, które pobierają świadczenie uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

 

Poziom wsparcia (dla każdego indywidualnie), określany jest w punktach (od 70 do 100). Świadczenie wypłaca się w wysokości od 40% do 220% renty socjalnej, która od marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł):

 

– od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 100 do 87 pkt,

– od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 86 do 78 pkt,

– od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 77 do 70 pkt.

 

Świadczenie wspierające – niezbędne dokumenty

 

Jeżeli emeryt/rencista posiada:

 

– ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RESORTOWE (np. Orzeczenie Mazowieckiej Komisji Lekarskiej podległej MSWiA) wydane przed 1 stycznia 1998 r. (bezterminowe)

 

bądź

 

– ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wydane przez  MIEJSKI (POWIATOWY) ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

pomija punkty 1, 2 i 3 i przechodzi do punktu 4 i 5.

 

Jeżeli emeryt/rencista nie posiada któregoś z w/w dokumentów musi najpierw uzyskać  ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wydane przez MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

 

 

***

 

  1. 1. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA – WYDANE DLA POTRZEB ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

(zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia przez lekarza).

 

  1. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RESORTOWE wydane po 1 stycznia 1998 r. (tj. Orzeczenie Mazowieckiej Komisji Lekarskiej podległej MSWiA) – jeżeli zostało wydane.

 

Jeżeli po wydaniu orzeczenia doszły dodatkowe schorzenia, pobyty w szpitalach, sanatoriach, rehabilitacja – to trzeba dokumentację dostarczyć lekarzowi rodzinnemu, który uwzględni również nowe schorzenia w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

 

Uwaga!

 

Jeśli Orzeczenie MSWiA zostało wydane do 1 stycznia 1998 r. to proszę pominąć pkt 1,2 i 3. Orzeczenie to jest honorowane przez Wojewódzki Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wówczas składamy do Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dokumenty wymienione w punkcie 4 i 5.(Można je również złożyć w Miejskim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, skąd zostaną przekazane do adresata).

 

Jeśli Orzeczenie MSWIA wydano po 1 stycznia 1998 r.,  to nie jest ono honorowane przez Wojewódzki Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Wówczas wypełniamy wniosek  wskazany w pkt. 3.

 

  1. 3. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

 

Wniosek należy złożyć w Miejskim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Do wniosku należy dołączyć: – Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1,

– Orzeczenie o niepełnosprawności resortowe.

 

Razem z Wnioskiem należy złożyć Wniosek i Kwestionariusz, o których mowa dalej w pkt 4 i 5 (które samodzielnie Miejski Zespół przekaże do Wojewódzkiego Zespołu).

 

 

  1. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA.

 

  1. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY TRUDNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM.

 

Wniosek i kwestionariusz należy złożyć w Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i kwestionariusz można również  złożyć w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5 – wejście F od Al. Solidarności.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, poniżej link:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

 

Druki można pobrać w Miejskim lub Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, bądź pod adresem  internetowym https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-dla-potrzeb-swiadczenia-wspierajacego

 

 

Adresy, telefony, godziny pracy

 

Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Warszawa, gen. Władysława Andersa 5 ( okolice Komendy Stołecznej Policji).

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119, 22 50 97 129, 22 50 97 161 lub 22 50 97 162) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

 

Godziny pracy 8.00 – 16.45. Numerki wydawane są do godz. 16.

 

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. gen. Andersa 30
00-210 Warszawa, tel. 22 695 75 40, e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

 

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie pod numerami telefonów: 22 695 75 78 lub 22 695 75 81.

 

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA nie przyjmuje wniosków o świadczenie wspierające. Nie wypłaca też tego świadczenia. Świadczenie wspierające wypłaca ZUS.

 

Opracowano styczniu 2024 r. w Zarządzie Oddziału Stołecznego SEiRP w Warszawie – Jolanta Domańska-Paluszak, tel. 606 902 432

 

Strona ZBFSOP w skrócie