Aktualnośći

Ważny komunikat Prezydium FSSM

NIEŁATWA WALKA O PRZYWRÓCENIE PRAWORZĄDNOŚCI

Opublikowano: 15 sty 2024

KOMUNIKAT
Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Zmiany polityczne i przejęcie władzy przez koalicję partii demokratycznych stworzyły warunki do powrotu w życiu publicznym zasad demokratycznego państwa prawa.  Powróciła też nadzieja na szybkie odzyskanie przez represjonowanych, byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, należnych im praw. Rozumiemy to, stąd nie dziwią nas liczne głosy członków organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz jej sympatyków oczekujących szybkich i skutecznych działań zmierzających m.in. do przywrócenia wielu naszym Koleżankom i Kolegom emerytur i rent odebranych na mocy ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Nasz stosunek do haniebnej ustawy przyjętej w skrajnie kontrowersyjnych okolicznościach w Sali Kolumnowej Sejmu przez ówczesną większość parlamentarną pod przewodnictwem partii o ekscentrycznej nazwie „prawo i sprawiedliwość” jest powszechnie znany. Przez ostatnie lata, dzięki wysiłkowi wielu działaczy FSSM, staraliśmy się pomagać wszystkim tym, których te niegodziwości spotkały. Wielu skorzystało z naszej pomocy prawnej i skutecznie zakończyło procesy sądowe orzeczeniem przywracającym świadczenia emerytalne. Wiemy też, że nie wszystkim to się udało z powodów na które nie mieli Oni wpływu. Niestety, choroba występująca pod nazwą „dobra zmiana” objęła również część środowiska sędziowskiego. O tym także pamiętamy i najszybciej jak to możliwe będziemy podejmować starania o zmianę sytuacji tej grupy represjonowanych.

Osiem ostatnich lat rządów tzw. „zjednoczonej prawicy” doprowadziło do destrukcji wielu elementów demokratycznego państwa prawa, począwszy od stworzenia atrapy Trybunału Konstytucyjnego, poprzez sądy powszechne obsadzane sędziami na wniosek upolitycznionej neoKRS, część Sądu Najwyższego zasilaną sukcesywnie nominatami PiS, na postawie Prezydenta deklarującego sabotowanie inicjatyw legislacyjnych obecnego Rządu kończąc.

Na co dzień jesteśmy świadkami scen gorszących i podważających elementarne zaufanie obywatela do systemu wymiaru sprawiedliwości. Stan ten ma niestety przełożenie na sytuację prawną wielu represjonowanych walczących o swoje prawa i musi być uwzględniany przez obecny Rząd realizujący pkt 20 Umowy Koalicyjnej, mówiący o „wprowadzeniu rozwiązań przywracających prawa nabyte emerytów pobierających świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy”. W aktualnych okolicznościach chodzi o rozwiązania pozaustawowe, prawnie dopuszczalne, ale nie wymagające nowelizacji policyjnej ustawy emerytalnej. Mamy świadomość, że kompleksowym rozwiązaniem będącym sposobem naprawienia wyrządzonych krzywd byłaby odpowiednia zmiana ww. ustawy. Wiemy jednak, że dopóki Prezydentem będzie Andrzej Duda rozwiązanie to wydaje się być mało realne. Potwierdza to jego deklaracja „bycia strażnikiem dziedzictwa i politycznego dorobku tzw. zjednoczonej prawicy”. Jak stwierdził „Będę stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich lat. To było dobre osiem lat dla Polski i Polaków”. Ta oczywista niedorzeczność oddaje sposób myślenia aktualnej „głowy państwa”, pozbawiony jakiejkolwiek autorefleksji.

W najbliższych dniach dojdzie do spotkań przedstawicieli FSSM z reprezentantami kierownictwa MSWiA, których celem będzie wskazanie i wdrożenie rozwiązań prawnych będących formą realizacji cytowanego wyżej punktu umowy koalicyjnej. Cieszy nas obserwowana aktywność w tej sprawie różnych organizacji i środowisk emerytów mundurowych. Dobrym rozwiązaniem byłoby jednak prezentowanie wspólnego i uzgodnionego w tym zakresie stanowiska. Musimy pamiętać, że mnogość sytuacji faktycznych i prawnych, w jakich znaleźli się represjonowani na przestrzeni ostatnich lat, nie sprzyja prostym rozwiązaniom a przynajmniej nie wszystkim. Nie będziemy ich tutaj wymieniać, ale zapewniamy, że wszystkie one będą przedmiotem rozmów i dalszych naszych działań. Np. nie do zaakceptowania jest dotychczasowa postawa ZER wobec odwołujących się emerytów i rencistów policyjnych, jaskrawie sprzeczna z misją tego Organu deklarowaną publicznie.

Nie zapominamy o osobach objętych postanowieniami znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej. Wspieraliśmy i będziemy wspierać represjonowanych w Ich walce o odzyskanie honoru, godności i należnych im praw emerytalnych.

W imieniu Prezydium Zarządu FSSM RP
Przewodniczący
płk dypl. w st. spocz. Henryk BUDZYŃSKI

 

Strona ZBFSOP w skrócie