Aktualnośći

Wniosek o wyłączenie sędziego

 

 

Warszawa, dnia ……… stycznia 2023 r.

 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ul. Inflancka 5 C bud D

00-189 Warszawa

 

   Odwołujący: ………………..

  1. ………………..

00-000  ………………

 Pozwany: Zakład Emerytalno-Rentowy

MSWiA

  1. Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

sygn. akt ………………..

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o wyłączenie od orzekania w mojej sprawie  sędziego referenta, tj. sędziego sądu apelacyjnego Ewy Gregajtys/ Ewy Leszczyńskiej – Furtak/Marzeny Piekarskiej Drążek (wymienić właściwą)

Swoją prośbę opieram na tym, iż ww. sędzia została delegowana z II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Wydziału III Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Przesunięcie sędziego bez jego zgody do orzekania w innym obszarze prawa niż dotychczasowy, może być uzasadnioną przyczyną wątpliwości co do jego bezstronności. Zderzenie interesu osobistego i zawodowego sędziego referenta z przymusem aparatu państwa jest potwierdzeniem wyrażonej przeze mnie obawy możliwego braku bezstronności w mojej sprawie.

Ponadto, przenoszenie doświadczonych sędziów, szczególnie na poziomie sądu apelacyjnego, szkodzi mnie jako stronie postępowania, gdyż jest oczywiste, że sędzia, która przez wiele lat specjalizowała się w określonej dziedzinie prawa, musi teraz ponownie wdrażać się do orzekania w innej dziedzinie.

 

Mając  powyższe  na  uwadze  wniosek  jest konieczny i uzasadniony.

 

 

………………………………

(podpis strony)

 

 

 

 

Załącznik: – odpis pisma.

 

Strona ZBFSOP w skrócie