Aktualnośći

Wybory – Członkowie ZBFSOP oraz koledzy z innych formacji w wyborach

WEŻ UDZIAŁ w WYBORACH

GŁOSOWANIE poza MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

W Urzędzie Gminy, w okienku: Meldunki i dowody osobiste prosimy o „Zaświadczenie o prawie do głosowania”. Na podstawie dowodu osobistego urzędnik wypisuje wniosek i nakleja hologram

Sprawdzamy nasze dane i czy jest hologram.

Głosujemy w dowolnej komisji np. na terenie wianuszka podwarszawskiego Okręg 20, pozycja nr 1 Andrzej ROZENEK

Zaświadczenie otrzymujemy bezpłatnie. Całość trwa kilka minut.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można głosować korespondencyjnie. Do 15 dnia przed wyborami należy taki zamiar zgłosić komisarzowi wyborczemu. Do zgłoszenia (ustnie, pisemnie, mailem) należy podać swoje dane – imię, nazwisko, imię ojca, PESEL, datę urodzenia, adres i kopię orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed wyborami. Pakiet doręczany jest do rąk własnych. W pakiecie będzie instrukcja głosowania korespondencyjnego.

GŁOSOWANIE przez PEŁNOMOCNIKA

W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wyborca może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Dotyczy to również wyborcy, który w dniu wyborów kończy 75 lat.

Pełnomocnictwo można przyjąć od 1 osoby lub od 2 jeżeli jedna z nich jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem/siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub wyznaczonym przez wójta pracownikiem na wniosek wyborcy, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów (do 4 października). Wniosek powinien zawierać dane wyborcy : imię, nazwisko, imię ojca, PESEL, datę urodzenia, kopię orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, adres wyborcy i pełnomocnika oraz pisemną zgodę osoby, która ma być pełnomocnikiem.

 

 

 

Członkowie ZBFSOP na listach wyborczych z rekomendacją naszego Związku

 

Joanna DEONIZIAK – Białystok

Nazywam się Joanna Deoniziak, jestem represjonowaną emerytką policyjną, w mundurze ponad 30 lat. Pełniłam służbę w Białymstoku m.in. w wydziale prewencji, kadr, komunikacji społecznej i zespole emerytalno-rentowym. Wykształcenie wyższe pedagogiczne uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam przeszkolenie oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz szkolenie z zakresu zarządzania w administracji publicznej.            Od 10 lat prowadzę zajęcia w liceum ogólnokształcącym z przedmiotu „Służba w Policji”. Jestem laureatką wyróżnienia Prezydenta  Miasta Białegostoku „Nauczyciel Mądry Sercem”. Działam społecznie w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Decyzja o kandydowania do Sejmu RP nie była łatwa, nie jestem politykiem. Przez całe życie kierowałam się zasadami poszanowania prawa, uczciwością, szacunkiem do drugiego człowieka. Dziś moje i zapewne Wasze zasady są łamane. Szczególne represje dotknęły nasze środowisko: żołnierzy, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Policji i mogą się rozszerzyć na kolejne grupy. To właśnie z troski o mundurowych, postanowiłam zawalczyć.

Decydująca walka odbędzie się 13 października. Wspólnie z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi pójdźmy na wybory, każdy nasz głos będzie decydował o wyniku. Dla siebie i ofiar tych represji, które zawalczyć już nie mogą.

 

Kto nie walczy, ten nie zwycięża

 

Wszystkim Nam jest dzisiaj ciężko, doskonale to rozumiem, ale jeżeli Ktoś ma taką możliwość i chciałby mnie wspomóc, to proszę o wpłatę na konto wyborcze.

FUNDUSZ WYBORCZY SLD

  1. Złota 9 lok. 4, 00-019 WARSZAWA

41 1020 1026 3174 2000 0000 0051

Darowizna na Joannę Deoniziak

Okręg 24 nr 11, woj. podlaskie

 

Za każdy głos i każdą złotówkę będę wdzięczna

 

Rekomendacja

Czy osobowość może ulec zmianie? Czy temperament osłabia się pod wpływem trudnych czynników zewnętrznych, zwłaszcza społecznych? Prawdopodobnie tak, lecz przywołane procesy nie dotyczą silnych ludzi. Taka jest Pani Joanna Deoniziak. Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że Pani Joanna jest zbyt uczciwa i mądra, aby te piękne ludzkie przymioty pozostawiać sobie. Dlatego cieszę się, że zdecydowała się na trudny krok, którym jest wstąpienie do polityki. Dziękuję jej za to, że nie osłabła w swoim altruizmie, podejmując się próby wypełnienia rzetelnością i sprawiedliwością polityki. Dodatkowym gwarantem pracowitości, honoru i uczciwości, jest również przypisany niezbywalnie Pani Joannie formalny totem starszego oficera Polskiej Policji, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

inspektor w st. spocz. Adam Petelski

przełożony. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Białymstoku

 

Marek TRZYBIŃSKI – Kraków

Nazywam się Marek Trzybiński, przez prawie 20 lat służyłem w polskim Wywiadzie cywilnym i jestem w takiej samej sytuacji jak kilkadziesiąt tysięcy moich koleżanek i kolegów, których znieważono haniebną ustawą represyjną.

Startuję w wyborach z listy Lewicy w okręgu 13 (Kraków) z 8 miejsca.

Jakie były moje motywy do podjęcia tej „mission impossible”(oczywiście poza przekonaniem, że trzeba walczyć).? Przede wszystkim chcę wykorzystać okazje do mówienia na szerszym forum o naszej sprawie.

Chcę pokazać, że bezprawie spotkało nie oprawców i morderców, jak nas określił M. Morawiecki, lecz ludzi, którzy służyli Polsce. Polsce, która była i przed 1989 rokiem, jak i Polsce istniejącej po tej dacie.

Chcę, aby prawo i sprawiedliwość było prawem i sprawiedliwością a nie PiS-em. Aby Konstytucja i wyroki sądów obowiązywały wszystkich.

Chcę, aby emeryci nie pauperyzowali się coraz szybciej i nie dusili się (zresztą jak my wszyscy) w smogu.

Chce, aby Policja i służby specjalne służyły Polsce, anie aktualnej władzy

Chcę, aby w wojsku o awansach decydowały wiedza i doświadczeni, a nie politycy i aby wyposażenie obrony terytorialnej nie było ważniejsze niż uzbrojenie jednostek operacyjnych.

Chcę, aby nasza polityka zagraniczna nie szukała sprzymierzeńców za oceanem kosztem dobrych stosunków z sąsiadami.

Jest jeszcze więcej tych „ABY”

Bardzo liczę na Wasze poparcie w tej mam nadzieję „mission possible”.

I jeszcze element dla mnie najtrudniejszy. Chcę Was prosić o pomoc w finansowaniu mojej kampanii. Lewica wspiera mnie wprawdzie duchowo, ale to nie wystarczy.

Jeżeli będziecie w stanie pomóc, będę wdzięczny.

Fundusz Wyborczy SLD ul. Złota 6, 00-019 Warszawa,

Tytuł przelewu: Darowizna Marek Trzybiński nr 8 okręg nr 13

nr konta 85 1020 1026 3174 2000 0000 1199

Serdecznie pozdrawiam i zwycięstwa w naszej walce

 

Strona ZBFSOP w skrócie