Ustawy represyjne

Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25 czerwca 1990 roku

Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25 czerwca 1990 roku

Szczegóły

Kategoria: Biblioteka aktów prawnych

Opublikowano: 26 czerwiec 2009

Poprawiono: 11 wrzesień 2017

W skutek Uchwały Nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r.  powstała instrukcja :

 

INSTRUKCJA

PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

z dnia 25 czerwca 1990 roku

 

 1. Za funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zobowiązanych do poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu w wypadku zamiaru podjęcia służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo podjęcia zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uznaje się osoby, które:

 

 1. w dniu 10 maja 1990 roku były zatrudnione na następujących stanowiskach:
 2. a)Szefa Służby Wywiadu i Kontrwywiadu,
 3. b)Szefa Służby Bezpieczeństwa,
 4. c)Szefa Służby Kadr,  Szkolenia i Wychowania,
 5. d)Zastępcy Szefa Wywiadu i Kontrwywiadu,
 6. e)Zastępcy Szefa Służby Bezpieczeństwa,
 7. f)Zastępcy Szefa Służby Kadr,  Szkolenia i Wychowania,
 8. g)doradcy ministra.

 

 1. W dniu 10 maja 1990 roku były zatrudnione w następujących jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 2. a)Departament I,
 3. b)Departament II,
 4. c)Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,
 5. d)Departament Ochrony Gospodarki,
 6. e)Departament Studiów i Analiz,
 7. f)Grupa operacyjno-sztabowa Szefa Służby Bezpieczeństwa,
 8. g)Sekretariat Szefa Służby Wywiadu i Kontrwywiadu oraz Szefa Służby Bezpieczeństwa,
 9. h)Departament Kadr – z wyłączeniem pracowników sekretariatów
 10. i)Departament Szkolenia i Wychowania – z wyłączeniem prace – pracowników sekretariatóws
 11. j)Biuro „C”,
 12. k)Biuro Szyfrów,
 13. l)Biuro Śledcze,

ł) Biuro Paszportów – do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału,

 1. m)były Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy – z wyłączeniem pracowników sekretariatów,
 2. n)Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Akademii Spraw Wewnętrznych w Legionowie,
 3. o)Biuro „B” – do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału,
 4. p)Departament Techniki – do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału, oraz na odpowiadających w/wym. stanowiskach i w jednostkach Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych.

 

 1. W dniu 31 lipca 1989 roku zajmowały stanowiska określone w pkt.  1 lub były zatrudnione w jednostkach wymienionych w pkt. 2, a następnie zostały przeniesione do pracy w jednostkach organizacyjnych Milicji Obywatelskiej.

 

 1. Postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą objęte osoby zatrudnione w w/wym. jednostkach na stanowiskach milicjant – kierowca.

 

 1. W przypadku osób wymienionych w ust. I pkt 1 lit. c, f oraz w ust.  I pkt 2 lit.  h,  i Komisja odstępuje od oceny, jeśli uzna, że osoba wymieniona była funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej.

 

III.            Instrukcja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

 

{Od Redakcji: oto pierwotne źródło – strona 1strona 2}

 

Strona ZBFSOP w skrócie