Ustawy represyjne

Kolejne ustawy emerytalne oraz ustawy o powołaniu UOP, ABW

 

 

Kolejne ustawy emerytalne oraz ustawy o powołaniu UOP, ABW i związane

Opublikowano: 24 wrzesień 2017

Tu można prześledzić jak zmieniało się ustawodawstwo dotyczące emerytur służb ochrony państwa w okresie  31 stycznia 1959 r do 16 grudnia 2016 r.

1.

Jednolity tekst ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 

Dz.U. 1994 nr 53 poz.214

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940530214:  

2.

Dz.U. 2016 poz. 2270

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002270

3.

Dz.U. 2009 nr 24 poz. 145

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090240145

4.

Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020740676

5.

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1313

Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001221313

6.

Dz.U. 1998 nr 131 poz. 860

Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981310860

7.

Dz.U. 1994 nr 53 poz.214

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940530214

8.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300180

9.

Dz.U. 1983 nr 46 poz. 210

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830460210

10.

Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

WIĘCEJ: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590120070

Strona ZBFSOP w skrócie